אקליםמבוא


פרק זה דן באקלים. נתחיל בסקירה כללית של האטמוספרה של כדור-הארץ, כיצד היא נוצרה, הרכבה וחשיבותה ליצירת אקלים. אחר נמשיך ונלמד על השפעת קרינת השמש, על יצירה של מערכות לחץ אוויר ורוחות. אלו הכוחות היוצרים ומניעים את העננים מורידי המשקעים.

נלמד על ממלכת הים בהקשר של אקלים: על גלי ים, זרמי ים ועל סערות ימיות.

אחרי שנבין את המנגנונים העדינים שפועלים מאחורי מערכות מזג-האוויר נוכל ללמוד על סוגי האקלים השונים השוררים במקומות שונים על פני כדור-הארץ. נלמד על שינויי מזג-האוויר בעולם ועל חזאות מזג-האוויר.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | אקלים: מבוא | שכבת האטמוספרה | קרינת השמש וטמפרטורות | תנועות האוויר באטמוספרה | העננים והשפעתם | ממלכת הים | סוגי אקלים | שינויי אקלים ]