גיאולוגיהתהליכים בקרום כדור-הארץ


בפרק הדן בטקטוניקת הלוחות למדנו שבמפגש בין הלוחות עלול לוח אחד להידחף מתחת ללוח שני ולגרום לעלייתו מעלה. התנועה וההתנגשות של הלוחות יוצרים את שרשרות ההרים הגדולות בעולם: הרי ההימאלייה באסיה, הרי האלפים באירופה, הרי האנדים בדרום-אמריקה ועוד. יצירת ההרים כרוכה בקימוט ואו שבירה של שכבות הסלע. בחשיפת מבנה וצורת שכבות הסלע ניתן לבחון אם האזור עבר תהליך קימוט ואו שבירה.

בפרק זה נדון בתופעת הקימוט והשבירה של אותן שכבות סלע.

קימוט ושבירה


ישנם שלושה סוגי כוחות שונים הפועלים על שכבות הסלע:

      1. לחץ – הפעלת כוח לחץ על הסלע מכל צדדיו

      2. מתח – הפעלת כוח המותח את הסלע מכל צדדיו

      3. גזירה – הפעלת כוח מנוגד משני צידי הסלע

שלושת סוגי הכוחות הפועלים על שכבות הסלע


סוג הסלע, הטמפרטורה, עצמת הכוח ומשך פעולתה יכתיבו אם הסלע ישבר או יתקמט. למשל, סלע קשה שעליו מופעל כוח רב בזמן קצר ישבר. לעומתו, סלע רך יותר שעליו מופעל כוח חלש יותר ולזמן ארוך יותר יתקמט.

בקמט נשמר מבנה רציף של שכבות הסלע לכל אורכו. נבחין בין שני סוגי קמט שונים:

      קמר (אנטיקלינה) – חלק בשכבת הסלע שמתעקל כלפי מעלה ואחר יורד שוב מטה. דוגמא לקמר היא הר הכרמל.

      קער (סינקלינה) – חלק בשכבת הסלע שמתעקל כלפי מטה ואחר עולה שוב מעלה. דוגמא לקער היא רמות מנשה.

שני סוגי הקמטים בשכבות הסלע


גם בקמר וגם בקער ייתכנו צורות עיקול סימטריות ואסימטריות. כלומר צד אחד של הקמט מתעקל בצורה מתונה יותר או בצורה תלולה יותר מהצד האחר של הקמט.

שברים


בשבר נשבר מבנה השכבות והוא אינו רציף יותר. נבחין בין שלושה סוגי שבר שונים:

      שבר רגיל – שבר הנגרם ממתיחה של שכבות הסלע וגורם לצניחה של גוש אחד לעומת גוש שני.

      שבר הפוך – שבר הנגרם מלחיצה של שכבות הסלע וגורם להתרוממות של גוש אחד לעומת גוש שני.

      שבר החלקה – שבר הנגרם מהפעלת לחצים בכיוונים מנוגדים וגורם לתנועה של שני גושי האדמה אחד לעומת השני.

שלושת סוגי השברים במבנה השכבות


בשברים נבחין בקו השבר שהנו קו התזוזה של הגושים, מישור השבר הנו המישור בו מתרחשת התנועה של הגושים.

תהליך השבירה של שכבות הסלע עשוי לגרום לאחד משינויי הנוף הבאים:

      גָּרְבֶּן (עמק שבר) – כאשר בעקבות תהליך שבירה מתקבל גוש אדמה אחד נמצא נמוך בין שני גושי אדמה המקיפים אותו נקבל עמק. דוגמא לגרבן היא עמק בית נטופה.

      הוֹרְסְט - כאשר בעקבות תהליך השבירה נקבל גוש אחד המורם מסביבתו. דוגמא להורסט היא הר הגלבוע.

      שבר מדרגות – כאשר בעקבות תהליך שבירה מתקבל רצף של גושים הנטויים אחד על צדו של האחר. דוגמא לשבר מדרגות היא המצוק היורד לים המלח.

שלושת סוגי שינויי הנוף בעקבות שבירה


היפוך תבליט


בגלל תהליכים גיאולוגיים הנמשכים על פני מיליוני שנים יתכן שהנוף ישתנה ויתהפך לגמרי. קמר יראה כמקום הנמוך יותר בתוך הנוף, וקער יראה כמקום הגבוה יותר בתוך הנוף. היפוך תבליט מתרחש בעקבות תהליכי בלייה שונים וטקטוניקה של הלוחות. אלו יוציאו את תוך פנים הקמר החוצה ובמשך הזמן הוא יהפוך לעמק. הקער עשוי להתמלא באדמת סחף, סלעים וכו' ולהפוך במשך הזמן למקום הגבוה מסביבתו.

דוגמה להיפוך תבליט במעלה גשרון שבמסיב הרי אילת


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאולוגיה: מבוא | החלל ומערכת השמש | מבנה כדור-הארץ | מינרלים וסלעים | תיאוריית נדידת היבשות | טקטוניקת הלוחות | רעידות אדמה ופעילות געשית | תהליכים בקרום כדור-הארץ | הזמן הגיאולוגי ]