גיאולוגיהמבוא


פרק זה דן במבנה הפיזי של כדור-הארץ. נתחיל בסקירה כללית של החלל ושל מערכת השמש שלנו. כיצד היא נוצרה וממה היא מורכבת. נמשיך בחקירה פנימית של מבנה כדור-הארץ. מבנה כדור-הארץ יסייע בהבנת תיאוריית נדידת היבשות הנשענת על קיומם של הלוחות הטקטוניים. קיומם של הלוחות הטקטוניים מסבירים גם את תופעת רעידות האדמה ואת התפרצויות הרי הגעש. מלבד כל הנושאים האלה נדון גם בתהליכים נוספים המתרחשים בקרום כדור-הארץ, בתקופות הגיאולוגיות השונות ועוד.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאולוגיה: מבוא | החלל ומערכת השמש | מבנה כדור-הארץ | מינרלים וסלעים | תיאוריית נדידת היבשות | טקטוניקת הלוחות | רעידות אדמה ופעילות געשית | תהליכים בקרום כדור-הארץ | הזמן הגיאולוגי ]