גיאומורפולוגיהמבוא


המילה גיאומורפולוגיה לקוחה מיוונית:

      גיאו – אדמה
      מורפו – צורה
      לוגוס – לימוד

בפרק זה נלמד על הכוחות ועל התהליכים החיצוניים המעצבים כל הזמן את הנוף מחדש.
הנוף מושפע מכמה תהליכים:

      בלייה - תהליך בו הסלע מתפורר ומתפרק לחלקיקים קטנים יותר.

      סחיפה - היא תנועתם של אותם חלקיקים קטנים ממקום התפוררות הסלע.

      הסעה - היא תנועתם והתפזרותם של החלקיקים למרחקים גדולים יותר.

      השקעה - היא התמקמות החלקיקים במקום חדש הרחק ממקום היווצרותם.

עוד נלמד בפרק זה גם על סוגי הקרקעות השונים ובתופעות מיוחדות כמו הקרסט (מערות נטיפים) והקרחונים.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאומורפולוגיה: מבוא | בלייה | תופעת הקרסט | קרקעות | עיצוב הנוף | קרחונים ]