גיאומורפולוגיהקרחונים


קרחון הוא גוש מים קפוא ועצום בגודלו. הקרחון נוצר מפתיתי שלג רבים הנערמים בשכבות אחד על גבי השני. השלג במהותו הוא רך ואוורירי, אך הערמה של שכבת שלג אחת על השנייה גורמת ללחץ על שכבות השלג התחתונות. לחץ פיזי זה גורם להידוקן של השכבות ולהפיכתן לגוש קרח מוצק וחזק. גוש הקרח הענק הוא כבד מאוד. כאשר גוש הקרח ינוע ממקומו הוא יעצב את פני השטח שהוא עובר בהם. גוש הקרח נע כלפי מטה מכוח המשיכה של כדור-הארץ. שלג חדש שיורד מכביד על השכבות הקיימות וגורם ללחיצת תנועתן כלפי מטה. הפשרת הקרח והיווצרות סדקים בו גורמות גם כן לפיצולו ולתנועתו כלפי מטה. כך למשל, ניתקים בקיץ גושי קרח גדולים ממדפי הקרח הענקיים שבקוטב הצפוני, באנטרקטיקה ובאיסלנד.

קרחון בריקסדייל שבנורווגיה, מראה כללי


קרחון "רגיל" (שאינו דחוס) מכיל חללי אוויר המאפשרים מעבר של כל אורכי הגל (הצבעים) הנמצאים באור הנראה לעין. לכן על פי רוב נראה את הקרחונים לבנים. קרחון שנדחס בחזקה אינו מכיל חללי אוויר רבים ולכן אינו מאפשר מעבר של כל אורכי הגל. מקרחון דחוס יוחזר אלינו רק אורך גל של הצבע הכחול, לכן קרחונים אלו יראו כחולים.

קרחון בריקסדייל שבנורווגיה, גוון כחלחל


נבחין בין שלושה סוגי קרחונים:

      קרחוני עמק – אלו נוצרים בעמקים שבהרים הגבוהים בהם הטמפרטורה נמוכה מאוד. השלג היורד בהרים מצטבר בעמק בשכבות, נדחס לקרח וגולש מטה לאטו.

      קרחוני כיפה – אלו נוצרים בפסגות ההרים הגבוהים וסובבות אותם בצורת כיפה לבנה.

קרחון כיפה


      קרחוני יריעה – אלו נוצרים על פני שטח מישורי נרחב, כמו באנטרקטיקה ובאיסלנד. השלג הרב היורד באזורים אלו והטמפרטורה הנמוכה השוררת לאורך כל השנה גורמים להצטברות שכבות של שלג מידי שנה ההופכות לקרח ולקרחוני עד.

תקופות הקרח


כדור-הארץ ידע מספר רב של תקופות קרח. תקופת קרח מוגדרת כתקופה בה היה מכוסה שטח גדול של כדור-הארץ בשכבת קרח. לפני 70,000 החלה תקופת הקרח האחרונה והיא הסתיימה לפני 10,000 שנה. עיצוב הקרחונים את פני הנוף בתקופת הקרח מתבטא בגובה מפלס פני הים. בתקופת הקרח גובה פני הים יורד מכיוון שמים רבים שהתאדו מהים, ירדו כשלג על היבשה והצטברו לשכבה ענקית של קרח.

פני כדור-הארץ בתקופת הקרח האחרונה


צורת נוף קרחוני


נוף קרחוני יכול לקבל אחת משלושת צורות הנוף האופייניות הבאות:

      קרקס קרחוני – צורה זו מתקבלת כאשר שלג נדחס לקרח ויוצר קרחון בתוך שקע בין הרים. דוגמאות לקרקס קרחוני ניתן למצוא בהרים רבים כמו האלפים, האנדים ועוד.

      פסגת קרן – צורה זו מתקבלת כאשר משני צלעותיו של ההר נמצאים קרקס קרחוני מתקבלת צורה של קרן בולטת וחשופה בין שתיהן. גם את פסגת הקרן ניתן למצוא בהרים רבים.

      אגם קרחוני – צורה זו מתקבלת כאשר הטמפרטורה עולה ומי הקרחון נמסים כשאין באפשרותם להתנקז למקום נמוך יותר. התוצאה היא מפתיעה בדמות של אגם בלב אזור קר וגבוה מאוד. גם אגמים קרחונים ניתן למצוא באזורי ההרים, למשל אגם לוצרן שבשוויץ.

      עמק U – צורה זו מתקבלת כאשר קרחון מרחיב בתנועת גלישתו מטה את העמק הצר בו הוא נע. העמק הצר מתרחב ומתעגל לצורת האות האנגלית U. קרקעית עמק זו היא חלקה ופורייה לגידולים חקלאיים. באזור סקנדינביה ניתן למצוא הרבה עמקים שעוצבו בדרך זו.

      פיורד – צורה זו מתקבלת כאשר הקרחון מעצב עמק הנמצא בקרבת החוף לצורת U ולאחר מכן מפשיר. הפשרת הקרח מאפשרת את כניסת מים הים לעמק. כך מתקבל עמק בצורת U שקרקעיתו היא מי הים. פיורדים רבים ניתן למצוא בנורווגיה ובצ'ילה.

מבט-על על פיורד טיפוסי בנורווגיה

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאומורפולוגיה: מבוא | בלייה | תופעת הקרסט | קרקעות | עיצוב הנוף | קרחונים ]