גיאומורפולוגיהעיצוב הנוף


עיצוב הנוף מושג גם על-ידי כוח המשיכה. תנועתם של שברי סלעים מטה בכוח המשיכה נקראת תנועת בלית קרקע. תנועה זו נחלקת לשלושה סוגים שונים:

      הידרדרות - נפילה פתאומית של שברי סלע בודדים במורד המדרון.

      החלקה – גלישה של קטע מדרון כלפי מטה, זאת בדומה למפולת שלגים, אך היא יכולה להיות איטית מאוד.

      זרימה – תנועת מים חזקה יכולה לסחוף עימה בוץ, קרקע ואף סלעים.

עיצוב הנוף על ידי המים. מי הגשמים נספגים בהרים ומחלחלים מטה עד לבסיס ההר שם הם נובעים החוצה בצורת יובלים קטנים. היובלים הקטנים זורמים ומתחברים בסופו של דבר לאפיק הנחל. אגן ההיקוות של נחל הוא סך כל שטח מדרונות ההרים בהם נמצאים יובליו. קו פרשת המים הוא קו דמיוני העובר סביב המדרון ומפריד בין שטחי ההר בו המים זורמים לכיוונים שונים ולאפיקים שונים. אפיק הזרימה של הנחל יכול להיות צר ורדוד או רחב ועמוק, זאת בהתאם לכמות המים הזורמת בו ובעצמת כוח השחיקה שלהם. כאשר הנחל רחב ועמוק והזרימה בו היא לאורך כל השנה הוא יקרא נהר.

כאשר כמות מים גדולה נעה בחוזקה היא שוחקת את הסלעים בקצב גבוה יותר מהתפוררותם בכוחות אחרים. תופעה זו אופיינית באזורים מדבריים הרריים בהם כמות המשקעים השנתית יורדת בפתאומיות וזורמת במדרונות תלולים תוך כדי צבירת כוח תאוצה. בכוח המים לשחוק את האפיק בו הם נעים משני צדדיו וליצור לאורך השנים אפיק צר ועמוק מאוד. דוגמה לקניון מפורסם הנו הגרנד קניון שבארה"ב.

כאשר המים מגיעים לשפת מקום גבוה הם נופלים מטה בחוזקה בצורת מפל מים. כאשר השכבה העליונה של המפל קשה יותר מהשכבה שמתחתיה יפוררו המים את השכבה התחתונה בקצב מהיר יותר מזו את העליונה. כך ייווצר מצוק בפסגתו של מפל המים. כאשר השכבה התחתונה תתפורר יותר מידי ולא תוכל לשאת את זו שמעליה ישבר המצוק, ייפול מטה ויחל תהליך היווצרותו של מצוק חדש.

מראה מפל מים הוא מרהיב ביותר בנוף. שאון זרימת המים החזקים והטיפות הנישאות באוויר אשר יוצרות מסך של מים הנו חוויה מרנינה.

כל הנחלים והנהרות זורמים למקווי מים כמו ימים ואגמים. על פי רוב ישפך הנחל אל מקווה המים בשפך אחד. כאשר מדובר בנהר יתכן והוא סוחף עמו אדמת סחף רבה. אדמה סחף זו שוקעת בקו המים וכובשת שטח מהים. כך נוצרת מניפה של זרמי מים הנשפכים לים באיטיות בתוך אדמת הסחף. היוונים שהבחינו בצורה זו נתנו לה את השם דלתא על שם האות היוונית המזכירה מאוד את צורת תופעה זו. דוגמה מפורסמת לדלתא של נהר בעולם היא הדלתא של נהר הנילוס שבמצרים.

הרוח הנה גורם מעצב נוף נוסף. בכוחה של הרוח להעיף ולחשוף מעל פני השטח שכבות קלות ועדינות. בכוחה גם לעצב דיונות חול במדבריות. לשחוק סלעים, ללטשם ועוד. נבחין בין שני סוגי עיצוב נוף על-ידי הרוח:

      נוף סחיפה – הרוח בעוברה על פני השטח יכולה להרים לאוויר ולהעיף למרחקים גרגרים, שברי אבן קטנים ועוד. כך חושפת הרוח את פני השטח, "מנקה" אותו, ומשאירה רק את העצמים הכבדים שאין בכוחה להזיז. תופעה זו נקראת חמדה.
במדבריות בהן נפוצה אבן החול הרכה מפסלת בהן הרוח צורות שונות, זאת בעזרת תהליכי בלייה נוספים אחרים, כך מתקבלות צורות של עמודים, פטריות אבן ועוד. עוד בעיקר במדבר ניתן למצוא גם סלעים שעברו תהליך של ליטוש עד כדי הברקה על ידי הרוח.

הפטרייה בפארק תמנע


      נוף השקעה – תופעה זו נפוצה בעיקר באזורים המדבריים שם נפוצים גרגרי חול רבים, אך גם לאורך חופי הים ובעוד מקומות. ככל שהרוח חזקה יותר כך היא יכולה להרים לאוויר יותר גרגרים גדולים. באזורים מדבריים גדולים ישנן דיונות חול שהן למעשה גבעות של חול הנעות על פני השטח. תנועתן של הדיונות מתקבלת מהרוח המניפה את גרגרי החול מצד אחד של הדיונה עד לפסגתה, שם הם נופלות ומתגלגלות לצד השני.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאומורפולוגיה: מבוא | בלייה | תופעת הקרסט | קרקעות | עיצוב הנוף | קרחונים ]