גיאומורפולוגיהקרקעות


הקרקע המכסה את פני השטח נוצרת מהסעתם והשתקעותם של חלקיקי סלע זעירים במקום אחד. סוג הקרקע המתקבלת תלוי במספר גורמים:

      סוג הסלע – סוג החלקיקים מהם נוצרת הקרקע.

      אקלים – אקלים ממוזג או אקלים יבש ישפיע על לחות הקרקע, על כושר ההיטמעות של חלקיקים זרים הנעים על פניה וכו'. הטמפרטורה משפיע על קצב תהליך הבלייה של הקרקע עצמה.

      צמחייה ובעלי חיים – רפש ורקב של בעלי חיים הוא חלק חשוב מתוכן הקרקע. אזורים מדבריים שאינם מכילים צמחייה או בעלי חיים יכילו קרקע מועטה ביותר וענייה.

      מתאר קווי הנוף – מדרונות הרים יאכלסו קרקע רדודה יותר מעמקים ובקעות.

      זמן – להיווצרות קרקע מהתפוררות סלעים נדרשת תקופת זמן ארוכה. ככל שהקרקע עתיקה יותר כך היא מפותחת יותר: עבה יותר, מכילה יותר גידולים, זבל וחלקיקים שונים.

נבחין בין שלושה סוגי קרקעות ראשיים:

      קרקע חרסיתית – זו קרקע דביקה, עשירה במינראלים, וחדירה יחסית למים.

      קרקע רקבובית – זו קרקע מלאה ברקבוביות. היא אוורירית ומעולה לגידולים חקלאיים.

      קרקע חולית – זו קרקע עשויה גרגרי חול דקים רבים.

בארץ-ישראל נמצא את הקרקע החרסיתית בהרים בפנים הארץ ובשפלה, את הקרקע הרקבובית במישור-החוף ואת הקרקע החולית בנגב.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאומורפולוגיה: מבוא | בלייה | תופעת הקרסט | קרקעות | עיצוב הנוף | קרחונים ]