המפה והאטלסשושנת הרוחות


בכדי שיהיה אפשר לכוון על גבי המפה ללא תלות בנקודת המבט של המתבונן הוגדרה שושנת הרוחות. שושנת הרוחות מגדירה 4 כיוונים ראשיים:

      מזרח – כיוון זריחת השמש
      מערב – כיוון שקיעת השמש
      צפון – כיוון הקוטב הצפוני
      דרום – כיוון הקוטב הדרומי

על ארבעת כיוונים אלו נוספו גם ארבע כיווני משנה של צפון-מזרח, דרום-מזרח, דרום-מערב וצפון-מערב.

שושנת הרוחות


הכוונה תוך שימוש בכיוונים מוחלטים אלו מונעת את הצורך בהכוונה תוך שימוש בכיוונים יחסיים כמו אחורה, קדימה, שמאלה וימינה התלויים במיקומו של האדם העומד.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | המפה והאטלס: מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]