המפה והאטלסמבוא


מפה היא שרטוט של פני השטח או חלק מהם לפי קנה מידה תוך שימוש בסימונים וסמלים מוגדרים. כדור הארץ אינו כדור מושלם אלא פחוס בקטביו. צורה זו מוגדרת כגיאואיד. מפה המתארת את כדור הארץ במרחב תלת-מימדי היא הגלובוס. במרחב דו-מימדי נתאר את פני שטח כדור-הארץ בפריסה שטוחה.

פריסת שטח פנים של כדור או גיאואיד למישור דו-מימדי אינה משימה קלה כלל וכלל. הבעיה בה נתקלים במעבר ממרחב תלת-מימדי של הגלובוס למרחב הדו-מימדי של המפה נעוצה בנקודת החיבור של הקטבים. לא ניתן להעביר בצורה ניאותה לנייר את העובדה כי, למשל, המרחק הנראה על המפה באזור הקטבים צריך להיות מתורגם למרחק קטן יותר במציאות לעומת אותו המרחק הנראה על המפה באזור קו-המשווה.

קובץ של מפות מכונה אטלס. ישנן שני סוגי מפות: פיזית ונושאית. מפה פיזית מתארת את המבנה הטופוגרפי של פני השטח. מפה פיזית משתמשת בסולם גבהים צבעוני לציון הפרשי גובה על פני השטח ביחס לגובה פני הים. סולם הגבהים משתמש בשלושה צבעים אופניים: ירוק, צהוב וחום בכד לציין בהתאמה עמקים, מישורים והרים. שימוש בגוונים בהירים לעומת כהים בצבעים אלו יציין הפרשי גובה בתוך כל תחום. מפה נושאית ממקמת על פני השטח את התפוצה, הפיזור ואו הגבולות של נושא מסוים. דוגמאות לפות נושאיות נפוצות הן מפה מדינית, מפת טמפרטורות ומשקעים, מפת מחצבים, מפת חקלאות, מפת התיישבות ועוד.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | המפה והאטלס: מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]