המפה והאטלסנקודת ציון


כדי למצוא במפה אתרים המופיעים בה כמו ישוב, הרים, נהרות וכו' מצורפת לה רשימת אתרים. הרשימה ממוינת שמית לפי הא'-ב', כך ניתן למצוא בקלות כל אתר לפי שמו. ליד האתר תופיע ברשימה העמוד בו מופיע המפה המכילה אותו (אם המפה היא חלק מאטלס) ומספר בצרוף אות המציין את המשבצת במפה המכילה את אותו אתר.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | המפה והאטלס: מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]