המפה והאטלסקנה מידה


המפה האופיינית הינה דגם מוקטן של המציאות בשטח. היחס בין יחידת מידה אחת של מרחק על פני המפה לבין יחידת מידת אחת של מרחק במציאות נקראת קנה-מידה. למשל, מפה בה נקבע קנה מידה של 1:50,000 היא מפה בה ס"מ אחד על גבי המפה מתאר מרחק של 50,000 ס"מ (שהם 500 מטרים) על פני השטח.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | המפה והאטלס: מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]