נגישות
headline
 
גיאוגרפיה

אקלים


האטמוספירה ומשטר הרוחות, קרינת השמש והטמפרטורות, העננים, המשקעים וגם זרמי-הים - כל אלה מכתיבים את סוג האקלים בכל אזור על פני כדור-הארץ.
[ מבוא | שכבת האטמוספרה | קרינת השמש וטמפרטורות | תנועות האוויר באטמוספרה | העננים והשפעתם | ממלכת הים | סוגי אקלים | שינויי אקלים ]

גיאולוגיה


כדור-הארץ שלנו, המכונה גם הסלע השלישי מהשמש, אינו עשוי מקשה קשיחה אחת. כדור-הארץ מורכב משכבות העוטפות את גרעין לוהט. הקרום הדק שעליו אנו חיים מכיל מינרלים ומחצבים שונים ונישא על-פני לוחות טקטוניים הנמצאים בתנועה מתמדת.
[ מבוא | החלל ומערכת השמש | מבנה כדור-הארץ | מינרלים וסלעים | תיאוריית נדידת היבשות | טקטוניקת הלוחות | רעידות אדמה ופעילות געשית | תהליכים בקרום כדור-הארץ | הזמן הגיאולוגי ]

גיאומורפולוגיה


האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" - כך כתב שאול טשרניחובסקי. הנוף שאנו רואים אינו אלא תוצאה של תהליכים כוחניים פנימיים מצד אחד כמו תנועות הלוחות, רעידות אדמה והתפרצות הרי געש ותוצאה של שחיקה חיצונית על-ידי רוחות, פגעי מזג אוויר, עידני קרח ועוד.
[ מבוא | בלייה | תופעת הקרסט | קרקעות | עיצוב הנוף | קרחונים ]

המפה והאטלס


כדי להכיר את הסביבה בה אנו נמצאים באה לעזרתנו המפה. המפה פורשת לפנינו אזור מסוים ואת הפרטים הנמצאים בו המעניינים אותנו, כל זאת תוך שמירה על יחס גדלים קבוע (לרוב הקטנה) בין המוצג במפה למציאות.
[ מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]