השלטון הביזנטימבחן ריבוי תשובות


1. מתי התפצלה האימפריה הרומית?
    בסוף המאה השנייה לספירה
    בסוף המאה השלישית לספירה
    בסוף המאה הרביעית לספירה
    בסוף המאה החמישית לספירה

2. שמות חלקי הפיצול של ארץ-ישראל מצפון לדרום הוא –
    פלשתינה פרימה, סקונדה וטרטיה
    פלשתינה טרטיה, פרימה וסקונדה
    פלשתינה סקונדה, פרימה וטרטיה
    אף תשובה אינה נכונה

3. תקופתו של הקיסר הרומי יוסטיאנוס מאופיינת ב-
    בטבח רב ביהודים רבים
    בריחוקם ובידודם של היהודים
    בבניית מוסדות דת ליהודים
    בשיתוף היהודים בשלטון המרכזי

4. תקופתו של הקיסר הרומי מארקיוס מאופיינת ב-
    אהדה לישוב היהודי בארץ-ישראל
    מרידות יהודיות קטנות בשלטון הרומי
    הצבת שליט יהודי מקומי בארץ-ישראל
    ניסיון להמיר את היהודים לנצרות

5. היהודים בארץ-ישראל היו מרוצים מהשלטון הרומי?
    לא נכון
    נכון