השוואותלפעמים ניתקל בשני ביטויים אלגבריים שונים ונצטרך להחליט האם הם שווים או האם אחד מהם גדול מהשני. למשל, הסימן "?" יפריד בין שני ביטויים שיש להחליט אם הם שווים, שונים ואו מי מהם גדול מהאחר:


6 + 7 ? 4 x 3
2.5 x 4 + 5 ? 20 - 3

הסימן = יפריד בין שני ביטויים השווים בערכם:

8 – 3 = 5
2 x 6 = 24 ÷ 2

הסימן ≠ יפריד בין שני ביטויים השונים בערכם:

9 + 3 ≠ 13
5 ÷ 2 ≠ 2.6

הסימן < יפריד בין שני ביטויים השונים בערכם ושהשמאלי מביניהם גדול מהימני:

8 > 15 - 11
2 x 3 + 5 > 20 ÷ 2

הסימן > יפריד בין שני ביטויים השונים בערכם ושהימני מביניהם קטן מהשמאלי:

33% < 1/3
0.874 < 7/8

הסימן ≤ יפריד בין שני ביטויים שהשמאלי מביניהם גדול מהימני או שווה לו:

7/2 ≤4
6.5 – 4 ≥ 5 ÷ 2

הסימן ≥ יפריד בין שני ביטויים שהימני מביניהם גדול מהשמאלי או שווה לו:

6 x 3 – 4 ≤ 3 x 5
15 – 2 x 4 ≤ 7

ניתן להשתמש בסימנים אלו גם כדי להפריד יותר משני ביטויים למשל:

10 + 2 = 6 x 2 = 4 x 3
1.5 ≤ 3/2 < 10 ÷ 4 = 2.5

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשבון | חשבון בסיסי II : שברים | ייצוג עשרוני | אחוז | השוואות | עיגול מספרים ]