גרף עמודותגרף עמודות הוא אמצעי נוסף, כמו הטבלה, להצגת מידע רב. הצגת הנתונים בעזרת גרף היא מוחשית יותר, קלה יותר להבנה ולכן נוחה יותר לשימוש מהטבלה.

בגרף עמודות נציג את הכמות המספרית בעזרת גובה העמודה. כל עמודה מייצגת כמות מספרית של הנושא אותה העמודה מייצגת.

הנה דוגמה להמחשת התצורה של גרף עמודות כללי,

דוגמה לגרף עמודות כללי

למשל, נבחר את אחת הטבלאות שהוצגו בפרק הקודם – את הטבלה המציגה את מספר הנרשמים לכל חוג. נציג את הנתונים הנמצאים בטבלה זו בעזרת גרף עמודות. לשם הנוחות נעתיק לכאן טבלה זו.

חוגספירת הנרשמיםמספר הנרשמים
קרטה||||5
ציור|||||6
זמרה||2
טיסנאות|||3

מתוך גרף העמודות נרצה לדעת עבור כל חוג מהו מספר הנרשמים. למידע זה יש שני אפיונים: שם חוג ומספר נרשמים.

את המאפיין הראשון (שאינו הכמות המספרית) נבחר כמאפיין של כל עמודה ועמודה. כלומר, נקצה לכל עמודה שם של חוג. הנה כך,

דוגמה לגרף עמודות של חוגים

הגובה של כל עמודה נקבע לפי מספר הנרשמים בחוג. נוכל להגיע לגובה המתאים על-ידי הוספת "קובייה" לעמודה בכל פעם שמתווסף נרשם חדש לחוג, כמו בדרך בה נכתבה עמודת "ספירת הנרשמים" שבטבלה שלעיל. דרך אחרת להגיע לגובה של כל עמודה הוא על-ידי הוספת מספר "קוביות" לעמודה לפי מספר הנרשמים הסופי, כפי שהתקבל בעמודה של "מספר הנרשמים" בטבלה שלעיל.

דוגמה לגרף עמודות של מספר הנרשמים בכל חוג

מהצגה מוחשית זו בולט מייד שמספר הנרשמים בחוג ציור הוא הגבוה ביותר, בעוד שמספר הנרשמים בחוג זמרה הוא הנמוך ביותר.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשבון | ניתוח נתונים : טבלה | גרף עמודות ]