נגישות
headline
 
חשבון

חשבון בסיסי


כאן נלמד על התחלת המנייה והשימוש בספרות, על הבסיס העשרוני ועל פעולות חשבון הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.
[ מנייה חיובית | בסיס עשרוני | מספרים שליליים | פעולות בסיסיות ]

חשבון בסיסי II


בחלק זה נעזוב את עולם השלמים וניכנס לעולם השברים, הנקודה העשרונית, האחוז ועוד.
[ שברים | ייצוג עשרוני | אחוז | השוואות | עיגול מספרים ]

ניתוח נתונים


אופן הצגת הנתונים עוזרת בניתוחם ובהסקת המסקנות הנכונות מהם. בחלק זה נלמד על טבאות וגרפים ככלי-עזר לכך.
[ טבלה | גרף עמודות ]

חשבון מתקדם


בעזרת הוספת סמלים חדשים מיוחדים נוכל לסמן סדר פעולות החישוב בביטוי אלגברי, לבצע פעולות חדשות של מציאת ערך מוחלט, העלאה בחזקה והוצאת שורש.
[ סוגריים | פתיחת סוגריים | ערך מוחלט | חזקה | שורש | ייצוג חזקות ]