מודל אטום מימן של בוהר


הצלחת מודל האטום של בוהר

נציין בנקודות את הנושאים בהם נצפתה התאמה בין מסקנות וחישובים הנובעים ממודל בוהר לאטום מימן ובין תוצאות ניסויים:

• השימוש במסלולי הקפה בדידים בעלי רמות אנרגיה בדידות שהאלקטרון מחויב להימצא רק בהן הקנה יציבות למבנה האטום, שאלמלא כן היה קורס לתוך עצמו.

• רמות האנרגיה הבדידות הסבירו את תופעת ספקטרום הפליטה של אטום מימן כמו גם את ספקטרום הבליעה שלו.

• העובדה שקיימות רמות אנרגיה שונות סביב הגרעין, שהאלקטרונים יכולים לנוע רק בהם יחד עם הגבלה על מספרם בכל מסלול (עליה נלמד בהמשך) הסבירה מספר עובדות הידועות בקשר לאטום.
    o את הקשר החשמלי הקושר אטומים שונים בעזרת שיתוף אלקטרון שינוע במסלול המקיף את שני גרעיניהם.
    o את אי-יכולתם של חלק מהיסודות (הגזים האצילים) להתקשר ליסודות אחרים.
    o את מבנה הטבלה המחזורית באופן כללי – חלוקה לעמודות לפי מספר האלקטרונים הנעים במסלול ההקפה החיצוני.

• רדיוס אטום המימן, כפי שהוצג בעבר עבור רמת האנרגיה הראשונה, הוא כחצי אנגסטרום. גודל זה תואם את גודל האטום כפי שנמדד להיות באופן כללי מספר בודד של אנגסטרומים (תלוי בסוג החומר).

• באטום מימן האלקטרון נמצא ברמת אנרגיה של -13.6eV. כלומר, כדי לנתקו מהאטום, נדרשת השקעת אנרגיה של 13.6eV. זו אכן התגלתה כהשקעה הנדרשת בניסויים לביצוע יינון של אטום מימן.

מודל האטום של בוהר מתייחס לאטום מימן שבו יש רק אלקטרון אחד ולכן קל לבצע בו חישובים. אך גם אטומים של יסודות אחרים ניתן להביא למצב בהם יש בהם רק אלקטרון אחד בעזרת תהליך יינון. אטומים אלו, שיש בהם יותר מפרוטון אחד בגרעין ורק אלקטרון אחד קרויים אטומים דמויי מימן.

באטומים דמויי מימן פועל הכוח החשמלי בין מטען חשמלי שלילי e של אלקטרון אחד ובין מטען חשמלי חיובי בגודל Z‧e של הגרעין. משום כך, עבור אטומים דמויי מימן מתקיימות אותן משוואות שהצגנו עבור אטום המימן כשבכל מקום בו הופיע המטען החשמלי של הגרעין כ- e הוא יופיע כעת כ- Z‧e. נקבל, אפוא, את המשוואות הבאות,

r = n22 / (m k Z e2)

En = - ½ k Z e2 / rn = -13.6‧Z2/n2

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - מודל אטום המימן של בוהר : קוונטיזציה במבנה האטום | רמות האנרגיה באטום | ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה | הצלחת מודל האטום של בוהר | ניסוי פרנק-הרץ | ספין | עיקרון האיסור של פאולי | סיכום ]