מודלים קלאסיים למבנה האטום


סיכום

בחלק זה למדנו שספקטרום הפליטה של אטום מימן הוא בדיד וניתן לחישוב בעזרת משוואה מתמטית. כל מודל הבא להסביר את מבנה האטום יצטרך לספק את הסיבה שבעטיה ספקטרום הפליטה הוא בדיד ולא רציף. בחלק זה ראינו כיצד התפתח מודל האטום מתקופתו של דלטון ועד לתקופתו של רת'רפורד.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• ספקטרום הפליטה של אטום מימן הוא בדיד ומחושב בעזרת משוואת באלמר,

λ = b [m2 / (m2 – n2) ]

• קבוע באלמר המופיע במשוואת באלמר שווה ל-

b = 3645.6•10-7[mm]

• משוואת רידברג המחליפה את משוואת באלמר היא –

1 / λ = RH (1/n12 – 1/n22)

• קבוע רידברג המופיע במשוואת רידברג שווה ל-

RH = 10,973,731.6[1/m]

• מודל האטום של דלטון הציג את האטום ככדור העשוי מקשה אחת שאינו ניתן לחלוקה. האטומים של יסודות שונים נבדלים זה מזה. מהאטומים ניתן לבנות תרכובות או מולקולות

• מודל האטום של תומסון הציג לראשונה את האלקטרון כחלק ממבנה האטום

• המטען החשמלי של האלקטרון הוא

|qe| = 1.602176487(40) ×10−19 C

• בניסוי רת'רפורד נצפו מעט חלקיקים שנורו לעבר אטומים כניתזים לצדדים ואף אחורנית, משמעו שעברו פגיעה ישירה במסה מרוכזת ונקודתית

• מודל האטום של רת'רפורד, המודל הפלנטארי, מציג לאטום גרעין קטן מימדים שבו מרוכזת רוב מסת האטום ואלקטרונים החגים סביבו במעגלים, ככוכבי-לכת במערכת שמש

• סך האנרגיה של אלקטרון הנע סביב הגרעין היא

E = –½ k e2 / r

בחלק הבא נלמד על מודל אטום המימן של בוהר.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - מודלים קלאסיים למבנה האטום : ספקטרום הפליטה של אטום מימן | מודל האטום של דלטון | מודל האטום של תומסון | המטען הסגולי של האלקטרון | ניסוי מיליקן | ניסוי ראתרפורד | מודל האטום של רתרפורד | סיכום ]