מטוטלת פיזיקלית


מטוטלת פיזיקלית היא תנועה של גוף קשיח סביב נקודת שיווי-המשקל שלו הנגרמת בהשפעת כוח-הכבידה.

מטוטלת פיזיקלית

מטוטלת פיזיקלית


את משך זמן המחזור, T, של תנודת המטוטלת הפיזיקלית נמצא בעזרת הנוסחה,

T = 2 π √[I / (m g a)]

כאשר,
I – מומנט ההתמדה של המטוטלת
a – המרחק מציר הסיבוב למרכז הכובד של גוף המטוטלת
m – מסת גוף המטוטלת
g – תאוצת הכבידה

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - דינמיקה : שלושת חוקי ניוטון | מערכת יחידות SI | חיכוך | תקיפה ותנע | עבודה, נצילות והספק | אנרגיה | מכונות פשוטות | תנועה הרמונית פשוטה | מטוטלת מתמטית | מטוטלת פיזיקלית | תנועת לווינים | חוקי קפלר ]