ניתוח המעגל החשמלי ופתרונו


התמרת כוכב משולש


בפרק זה נלמד על שיטה נוספת שעשויה לעזור לנו לפשט מעגל חשמלי מעורב.

קיימות שתי צורות חיבור של נגדים שניתן להמיר אחת בשנייה, תוך חישוב מחודש של ערכי הנגדים, במטרה לפשט את המעגל. צורת חיבור אחת נקראת חיבור כוכב ולפעמים גם חיבור Y בשל צורתה המזכירה צורת סמל של כוכב או האות Y. צורת חיבור שנייה נקראת חיבור משולש בשל צורתה המזכירה צורת משולש.

חיבור כוכב/משולש של נגדים


כפי שציינו בהתחלה, כאשר מבוצעת ההתמרה מצורת חיבור אחת לצורת חיבור שנייה יש לחשב מחדש את ערכי הנגדים בצורת החיבור החדשה.

המשוואות להתמרת משולש לכוכב הן:

R1 = R12 ∙ R31 / (R12 + R23 + R31)
R2 = R12 ∙ R23 / (R12 + R23 + R31)
R3 = R23 ∙ R31 / (R12 + R23 + R31)

המשוואות להתמרת כוכב למשולש הן:

R12 = (R1 R2 + R2 R3 + R3 R1) / R3
R23 = (R1 R2 + R2 R3 + R3 R1) / R1
R31 = (R1 R2 + R2 R3 + R3 R1) / R2

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | ניתוח המעגל החשמלי ופתרונו : מכשירי מדידה | מקור מתח חשמלי מעשי | חיבור מקורות מתח | הספק חשמלי | חוקי קירכהוף | שיטת זרמי החוגים | מקור זרם חשמלי | משפט תבנין | התמרת כוכב משולש | טעינה ופריקה של קבל | סיכום ]