תופעת החשמל


אלקטרוסקופ


אחת הדרכים הנוחות והפשוטות לדעת אם גוף הוא טעון במטען חשמלי או לא היא בעזרת מכשיר הנקרא אלקטרוסקופ.

קיימים שני סוגים של אלקטרוסקופ הפועלים על אותו עיקרון: אלקטרוסקופ עלים ואלקטרוסקופ מחוג.

האלקטרוסקופ מורכב מכלי מתכתי סגור שבקצהו העליון עובר קו מוליך מצופה בידוד. המוליך מחבר בין גולה מוליכה הנמצאת בקצהו העליון והחיצוני של האלקטרוסקופ ובין מוט מוליך מתכתי פנימי היורד אנכית בתוך החלל הפנימי של האלקטרוסקופ.

באלקטרוסקופ עלים נמצאים בקצה המוט המוליך שני עלי מתכת מוליכים החופשיים לנוע הצידה בציר סיבובי.

אלקטרוסקופ עלים


באלקטרוסקופ מחוג נמצא מחוג הנע בציר סיבובי הממוקם על גבי המוט המוליך.

כאשר נצמיד לגולה המוליכה גוף טעון חשמלית, יעבור חלק מהמטען החשמלי דרך המוט המוליך אל עלי המתכת או אל המחוג.

באלקטרוסקופ עלים יטענו שני העלים במטען חשמלי זהה בסימנו (כמו שני כדורי צמר-הגפן בניסוי עם מוט הזכוכית) ולכן הם ידחו אחד את השני. מידת הדחייה בין שני העלים היא ביחס לכמות המטען החשמלי שהועברה אליהם. כמות המטען החשמלי שהועברה אל העלים היא יחסית לכלל המטען החשמלי שהיה בגוף הטעון. ניתן לכייל את מידת הדחייה בין העלים לכמות המטען החשמלי שבגוף הנמדד. נשים לב שבתהליך המדידה הגוף הטעון מאבד חלק מהמטען החשמלי שלו שמועבר למוט המוליך ולעלים.

מדידה בעזרת אלקטרוסקופ עלים


באלקטרוסקופ מחוג יטען המחוג במטען חשמלי שווה סימן למטען החשמלי של המוט, לכן הוא ידחה מהמוט אשר קבוע במקומו. מידת הדחייה של המחוג גם היא יחסית לגודל כלל המטען החשמלי הנמצא בגוף הטעון.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | תופעת החשמל : מבוא | המטען החשמלי | מבנה האטום | הכוח החשמלי וחוק קולון | השראה אלקטרוסטאטית | טעינת גוף במטען חשמלי סטאטי | אלקטרוסקופ | סיכום ]