משקפי ראייה


העין האנושית מכילה עדשה אלסטית שניתן לכווץ ולשחרר תוך הפעלה של שרירי העין. בעזרת כיווץ ושחרור העדשה ניתן למקד את הראייה על עצמים קרובים ועל עצמים רחוקים. עדשה זו היא עדשה מרכזת.

לאדם בעל ראייה תקינה קרני האור מתלכדות אחרי המעבר בעדשת העין ויוצרות דמות ברורה וחדה על גבי דופן הרשתית שבתוך העין. הדמות שנוצרת היא הפוכה למקור. המוח מפענח את הדמות בעזרת אותות חשמליים המגיעים מהתאים הרגישים לאור שנמצאים ברשתית והופך בחזרה את הדמות כך שתתאים למציאות.

יתכנו שני ליקויי ראייה: רוחק ראייה וקוצר ראייה.

רוחק ראייה – ליקוי בו עצמים קרובים אינם נראים בבירור
קוצר ראייה – ליקוי בו עצמים רחוקים אינם נראים בבירור

כדי להתגבר על רוחק-ראייה ניתן להסתייע בעדשה קמורה. הוספת עדשה קמורה לפני עדשת העין תעביר את נקודת המוקד אחורה לכיוון הרשתית. זאת לפי הנוסחה,

1/f = 1/f1 + 1/f2

f1 - מרחק מוקד עדשת המשקפיים
f2 - מרחק מוקד עדשת העין
f - מרחק מוקד הראיה המתוקן

למשל, עבור אדם בעל ראייה תקינה מוקד הראייה הקרוב הוא למרחק של 30 ס"מ מעיניו. אדם הסובל מרוחק-ראייה מצליח למקד את ראייתו על עצמים קרובים רק החל ממרחק של 75 ס"מ מעיניו. מהו מרחק המוקד של עדשת המשקפיים לה זקוק אדם זה כדי לתקן את ראייתו? ומהו מספר המשקפיים (בדיאופטריים)?

1/f = 1/f1 + 1/f2
1/f1 = 1/f - 1/f2

1/f1 = 1/30 - 1/75 = 3/150 = 1/50 [1/cm]

D = 100 / 50 = 2 [diopeters]

כדי להתגבר על קוצר-ראייה ניתן להסתייע בעדשה קעורה. הוספת עדשה קעורה לפני עדשת העין תעביר את נקודת המוקד קדימה לכיוון הרשתית. זאת לפי הנוסחה,

למשל, עבור אדם בעל ראייה תקינה מוקד הראייה הקרוב הוא למרחק של 30 ס"מ מעיניו. אדם הסובל מקוצר-ראייה מצליח למקד את ראייתו על עצמים קרובים כבר החל ממרחק של 18 ס"מ מעיניו. מהו מרחק המוקד של עדשת המשקפיים לה זקוק אדם זה כדי לתקן את ראייתו? ומהו מספר המשקפיים (בדיאופטריים)?

1/f = 1/f1 + 1/f2
1/f1 = 1/f - 1/f2

1/f1 = 1/30 - 1/18 = -2/90 = -1/45 [1/cm]

D = 100 / (-45) = -2.222 [diopeters]

מספר הדיופטר השלילי מעיד על כך שמדובר בעדשה מפזרת - עדשה קעורה.

עוד על המשקפיים ניתן לקרוא בפרק הדן בהמצאת המשקפיים שבאתר הזה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אביזרי ראייה : משקפיי ראיה | זכוכית מגדלת | מיקרוסקופ | טלסקופ ]