טלסקופ


גם הטלסקופ, כמו המיקרוסקופ, מורכב משתי עדשות מרכזות - עדשת עצמית ועדשת עינית. אך כאן, בניגוד למיקרוסקופ, העצם הנבדק (גרם-שמיים) נמצא במרחק גדול מאוד וניתן להתייחס אליו כמו היה באינסוף.

פעולת הטלסקופ


מכיוון שהעצם הנבדק נמצא באינסוף הדמות הממשית, המוגדלת וההפוכה שלו תיווצר סמוך מאוד למוקד עדשת העצמית, F. עדשת העינית מתפקדת כמו בזכוכית מגדלת ויוצרת דמות מדומה ומוגדלת.

את עוצמת ההגדלה של הטלסקופ נמצא על-ידי יחס זוויות שדה הראייה של הדמות המתקבלת אחרי עדשת העצמית לבין זו המתקבלת אחרי עדשת העינית,

α = AB/f
β = AB/F

H = α / β = AB/f : AB/F = F/f

עוד על הטלסקופ ניתן לקרוא בפרק הדן בהמצאת הטלסקופ שבאתר הזה.

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אביזרי ראייה : משקפיי ראיה | זכוכית מגדלת | מיקרוסקופ | טלסקופ ]