מערכת עדשות צמודות


כאשר שתי עדשות צמודות אחת לשנייה הדמות שיוצרת העדשה הראשונה מהווה עצם בעבור העדשה השנייה.

מערכת של שתי עדשות צמודות - פעולת העדשה הראשונה (המרכזת)


עבור העדשה הראשונה מתקיים הקשר,

1/u1 + 1/v1 = 1/f1

מערכת של שתי עדשות צמודות - פעולת העדשה השנייה (המפזרת)


עבור העדשה השנייה מתקיים הקשר,

1/u2 + 1/v2 = 1/f2

נחבר את אגפי שתי המשוואות שלעיל ונקבל את המשוואה הבאה,

1/u1 + 1/v1 + 1/u2 + 1/v2 = 1/f1 + 1/f2

מיקום התמונה מן העדשה הראשונה מתלכד עם מיקום העצם של העדשה השנייה. אך אם התמונה הנוצרת היא ממשית הרי שהיא עצם מדומה עבור העדשה השנייה. לחילופין, אם התמונה הנוצרת היא מדומה הרי שהיא מהווה עצם ממשי עבור העדשה השנייה. לכן מתקיים ש-

v1 = -u2

נציב תנאי זה במשוואה הקודמת ונקבל,

1/u1 - 1/u2 + 1/u2 + 1/v2 = 1/f1 + 1/f2
1/u1 + 1/v2 = 1/f1 + 1/f2

מכאן שמהצמדה של שתי עדשות זו לזו התקבלה עדשה אחת בעלת מרחק מוקד של,

1/f = 1/f1 + 1/f2

ובעלת עוצמת עדשה של,

D = D1 + D2

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - עדשות : סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]