שרטוט תמונה בעדשה


כדי לשרטט את התמונה כפי שהיא נראית דרך העדשה ניעזר במסלוליהן של שלוש קרני אור.

בעדשה מרכזת נשרטט שלוש קרניים שונות באופן הבא:
1. קרן הנעה במקביל לציר הראשי של העדשה ונשברת כך שהיא עוברת דרך המוקד F2.
2. קרן הנעה דרך המרכז האופטי של העדשה, ללא שבירה.
3. קרן אור הנעה דרך המוקד F1 של העדשה ונשברת כך שהיא יוצאת במקביל לציר הראשי.

מעבר שלושה קרני אור בעדשה מרכזת


בעדשה מפזרת נשרטט שלוש קרניים שונות באופן הבא:
1. קרן הנעה במקביל לציר הראשי של העדשה ונשברת כך שהיא נראית כאילו היא יוצאת מהמוקד F1.
2. קרן הנעה דרך המרכז האופטי של העדשה, ללא שבירה.
3. קרן אור הנעה כך שהמשכה אחרי העדשה עובר דרך המוקד F2, אך אחרי העדשה היא יוצאת במקביל לציר הראשי.

מעבר שלושה קרני אור בעדשה מפזרת


כדי לשרטט את התמונה של העצם המתקבלת מהעדשה נסתפק בכל מקרה בשרטוט של שתי קרניים בלבד. עוד על כך מייד בפרק הבא.


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - עדשות : סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]