עוצמת העדשה


בחלק הקודם ראינו כי ניתן ליצור תמונה מוגדלת או מוקטנת של העצם המקורי בעזרת עדשה קמורה או עדשה קעורה. כושר ההגדלה או ההקטנה שניתן להשיג מעדשה מסוימת תלוי בתכונת עדשה מסוימת והיא מרחק המוקד מהעדשה. ככל שהמוקד קרוב יותר לעדשה כך זו מגדילה או מקטינה את העצם בעוצמה גדולה יותר עבור כל שינוי מרחק של העצם מהעדשה.

גודל זה של טיב כושר ההגדלה או ההקטנה נקרא עוצמת העדשה. עוצמת העדשה מסומנת בעזרת האות D וערכה מחושב לפי הנוסחה,

D = 1/f

למשל, לשתי עדשות זהות השונות ביניהן רק במיקום המוקד f תהיה עוצמת עדשה שונה. אם בעדשה האחת המוקד f נמצא בחצי המרחק מזה עבור העדשה השנייה, אז הרי שהיא בעלת עוצמת עדשה גדולה פי 2 מזו של השנייה. משמעה הדבר שאם העצם מוגדל פי 1.5 דרך העדשה השנייה הרי שהוא יגדל פי 3 דרך העדשה הראשונה כשהוא ממוקם באותו מרחק מכל עדשה.

עוצמת העדשה D נמדדת ביחידות של אחד חלקי מטר. יחידה מיוחדת זו נקראת דיופטר,

מטר/1 = 1 דיופטר

עבור עדשה קמורה D הוא בעל ערך חיובי.
עבור עדשה קעורה D הוא בעל ערך שלילי.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - עדשות : סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]