סוגי עדשות


עדשה היא גוף עשוי מחומר השקוף לאור והכלוא בין שני משטחים כדוריים או בין משטח כדורי ומשטח מישורי. קיימות גם עדשות גליליות, אך בהן לא נדון כלל. כמו במראות הכדוריות, גם עבור העדשות הכדוריות נבחין בין שני סוגי משפחות בהתאם לצורתן:

עדשות קמורות - אלו הן עדשות הנמצאות בתוך תחום הכדור היוצר את המשטח הכדורי העיקרי של העדשה. עדשות אלו עבות במרכזן ודקות בקצותיהן. בתוך משפחת עדשות זו נבחין בין שלושה סוגי עדשות: עדשה דו-קמורה, עדשה מישורית-קמורה ועדשה קעורה-קמורה.

עדשות קמורות


מעתה והלאה, כאשר נזכיר עדשה קמורה הכוונה תהא לעדשה דו-קמורה סימטרית, אלא אם נציין במפורש אחרת. עדשה קמורה מרכזת או אוספת את קרני האור העוברות דרכה אל נקודה אחת, היא המוקד הראשי של העדשה המסומן באות F. מסיבה זו עדשה קמורה נקראת גם עדשה מרכזת וגם עדשה מאספת. אם נעביר את מקור האור אל צידה השני של העדשה ירוכז האור אל עבר נקודת מוקד ראשי הנמצאת מהצד האחר של העדשה. לכן, לעדשה קמורה יש שני מוקדים ראשיים, אחד מכל צד.

מעבר אור דרך עדשה קמורה


עדשות קעורות - אלו הן עדשות הנמצאות מחוץ לתחום הכדור היוצר את המשטח הכדורי העיקרי של העדשה. עדשות אלו דקות במרכזן ועבות בקצותיהן. בתוך משפחת עדשות זו נבחין בין שלושה סוגי עדשות: עדשה דו-קעורה, עדשה מישורית-קעורה ועדשה קמורה-קעורה.

עדשות קעורות


מעתה והלאה, כאשר נזכיר עדשה קעורה הכוונה תהא לעדשה דו-קעורה סימטרית, אלא אם נציין במפורש אחרת. עדשה קעורה מפזרת את קרני האור העוברות דרכה כך שנראה כאילו הן יצאו מנקודה אחת, היא מוקד העדשה המסומן באות F. מסיבה זו עדשה קעורה נקראת גם עדשה מפזרת. אם נעביר את מקור האור אל צידה השני של העדשה יראה האור כאילו יצא מנקודת מוקד ראשי הנמצאת מהצד האחר של העדשה. לכן, גם לעדשה קעורה יש שני מוקדים ראשיים, אחד מכל צד.

מעבר אור דרך עדשה קעורה

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - עדשות : סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]