עוצמת הארה


אם נאיר בעזרת פנס על אזור מסוים קיר או אם נאיר בעזרת שני פנסים על אותו אזור בקיר, הרי ברור שבמקרה השני יתקבל כתם אור "חזק" יותר או בהיר יותר מאשר במקרה הראשון. במקרה השני מואר האזור בקיר על ידי שני מקורות אור ולכן כמות האור המאירה אותו היא כפולה.

עוצמת הארה שונה


כמות האור ליחידת שטח מהווה מדד לעוצמת האור. כאשר כמות האור ליחידת שטח היא גדולה נאמר שעוצמת האור היא חזקה ולחילופין כאשר כמות האור ליחידת שטח היא קטנה נאמר שעוצמת האור היא חלשה.

כעת נבחן דוגמה אחרת.

נורה חשמלית מפיצה אור דרך נקב במחסום אטום והמגיע אל מסך קרוב. על המסך מתקבל כתם אור קטן אך בעל בהירות גבוהה. הרחקה של המסך תגרום לכתם האור לגדול אך גם לכהות. ככל שנרחיק את המסך ממקור האור כך תקטן עוצמת הארה על פניו. נוכל לערוך ניסוי ולמצוא שעוצמת ההארה הולכת ופוחתת ביחס ריבועי הפוך למרחק ממקור האור.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אור : מהות האור | ספקטרום | תנועת האור בקו ישר | מהירות האור | עוצמת הארה ]