מהות האור


האור אינו אלא צורה אחת של הגודל הפיזיקאלי הנקרא אנרגיה. גוף המפיץ אור מעצמו הוא גוף המפיץ אנרגיה מתוך עצמו. קיימים גופים רבים המפיצים אור והמלווים אותנו בחיי היומיום. דוגמאות לגופים אלו הם, למשל, השמש, הנר, הנורה החשמלית, מסך המחשב ועוד.

השמש, למשל, בוערת מכוח היתוך גרעיני כאשר מצבורי הליום ומימן משמשים לה כדלק עבור תבערה זו. בעירת השמש מפיצה אנרגיה גדולה בדמות קרינה הנשלחת ממנה הלאה. אנרגיה זו חלקה באה לידי ביטוי בצורת חום, חלקה בעזרת אור הנראה לעין וחלקה קרינה אחרת.

הקרינה היא הפצת האנרגיה למרחק. האנרגיה נישאת למרחק בעזרת אותות גליים. אות גלי הינו אות בצורת סינוס, למשל, כמו האות הבא,

גל בצורת אות סינוס


שני גדלים מאפיינים את האות הגלי ומאפשרים להבדיל בין שני אותו גליים שונים. גודל אחד הוא כמות האנרגיה הנישאת על-ידי האות הגלי. כמות זו באה לידי ביטוי בעזרת המשרעת (אמפליטודה) של אות הסינוס.

כמות האנרגיה


הגודל השני המאפיין את האות הגלי הוא תדירות האות. תדירות האות הגלי, המסומנת בעזרת האות f, קובעת את סוג האנרגיה שהוא נושא. תדירות האות באה לידי ביטוי בעזרת התדירות של אות הסינוס.

סוג האנרגיה


החום והאור הנראה שהשמש מפיצה הינם סוגים שונים של אנרגיה או סוגים שונים של אותות גליים בעלי תדירות גל שונה. קיים מגוון שלם של תדירויות גל, על כך מייד נפרט בחלק הבא.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אור : מהות האור | ספקטרום | תנועת האור בקו ישר | מהירות האור | עוצמת הארה ]