מהירות האור


בעת העתיקה שלטה ההנחה שמהירות האור היא אינסופית. אכן, אירועים קרובים המתרחשים על פני כדור-הארץ נצפים על ידנו ממש בזמן שהם מתרחשים, ללא שום השהייה. אך זוהי טעות הנובעת מכך שמהירות האור היא פשוט גדולה מאוד.

בעת פריקת מטען חשמלי בענן משתחררת האנרגיה החשמלית בצורת אות גלי בעל אורך גל בתחום האור הנראה וגם בצורת אות גלי בעל אורך גל בתחום הקול הנשמע ע"י האדם. אלו הם הברק והרעם בהתאמה. אך הברק מגיע לעינינו לפני הרעם, לפעמים אף מספר שניות לפניו. הסיבה לכך היא שמהירות האור גדולה הרבה יותר ממהירות הקול.

גלי הקול נעים במהירות של 1,232 ק"מ לשעה בקירוב.
גלי האור נעים במהירות של 299,792 ק"מ לשנייה בקירוב.

רק לשם המחשה מהירות כלי-הרכב בכביש המהיר היא כ- 100 ק"מ לשעה שהם רק 0.027777 ק"מ לשנייה בקירוב.

מהירות האור באה לידי ביטוי כאשר מדובר במעבר למרחקים עצומים.

למשל, המרחק הממוצע של כדור-הארץ מהשמש הוא 149,500,000 ק"מ בקירוב. לכן, לאור הנפלט מפני השמש נדרש קצת יותר מ- 8 דקות של תנועה בקו ישר עד שהוא פוגע בפני כדור-הארץ.

עוד על מהירות האור ועל הדרך בה היא נמדדה לראשונה ניתן לקרוא בפרק הדן במדידת מהירות האור שבאתר זה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אור : מהות האור | ספקטרום | תנועת האור בקו ישר | מהירות האור | עוצמת הארה ]