שימושי מראה מישורית


השימוש המובן מאליו של מראה הוא להתבונן בעצמנו.

ניתן להשיג משחק של השתקפויות ושל בבואות אם נציב מספר מראות במערכת מסודרת.

למשל, אם נציב שתי מראות באופן אנכי אחת לשנייה, אז נקבל שלוש השתקפויות של שלוש בבואות.

שתי מראות מישוריות אנכיות


בעזרת שתי המראות המאונכות אחת לשנייה התקבלה חלוקה של המרחב לארבע חלקים כאשר ברביע אחד נמצא העצם עצמו ובשאר הרביעים משתקפת בבואתו. מספר הבבואות, n, המופיעות בשתי המראות מתקבל מהנוסחה הבאה,

n = 360° / α - 1

כאשר α היא הזווית הנמדדת במעלות בין שתי המראות.

לפי הנוסחה שלעיל ככל שהזווית בין שתי המראות הולכת וקטנה כך מתקבלות יותר ויותר בבואות. מה קורה כאשר הזווית היא אפס? כלומר, מה קורה כאשר שתי המראות מקבילות אחת לשניה?

אם נציב שתי מראות באופן מקביל אחת לשנייה, אז נקבל אינספור השתקפויות של העצם המונח ביניהן.

שתי מראות מישוריות מקבילות


באיור שלעיל מופיעים רק עוד שתי בבואות בסדרת הבבואות הנובעת מהבבואה הראשונה שהתקבלה במראה הימנית. קיימת כמובן בבואה ראשונה במראה השמאלית (אשר אינה נראית באיור) אשר יוצרת סדרת בבואות נוספת.

נשיב לב שהבבואה השנייה קטנה בגודלה מזו הראשונה. זאת מפני שמרחק הבבואה הראשונה היוצרת אותה הוא גדול יותר ממרחק העצם המקורי שיצר את הבבואה הראשונה. מאותה סיבה הבבואה השלישית קטנה יותר מהבבואה השנייה וכך הלאה.

סידור כזה של מראות מקבילות נפוץ, למשל, במעליות ובחללים סגורים קטנים אחרים כדי ליצור אשליה של מרחב.

בעזרת המראה המישורית ניתן לייצר כלי-עזר רבים ומגוונים. למשל, ניתן להטות את קרן האור בזווית של 90 מעלות אם המראה מונחת בזווית משופעת של 45 מעלות. בעזרת שתי מראות בלבד ניתן ליצור מתקן פריסקופ המאפשר לראות באופן עקיף ומבלי להיות חשוף ופגיע.

פריסקופ


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - מראה מישורית : הגדרת מראה מישורית | שימושי מראה מישורית ]