הגדרת מראה כדורית


מראה כדורית מתקבלת כאשר מצפים משטח כדורי בציפוי מסוג מראה. כאשר החלק הפנימי של המשטח הכדורי מצופה במראה, אזי המראה היא קעורה. כאשר החלק החיצוני של המשטח הכדורי מצופה במראה, אזי המראה היא קמורה.

סוגי מראה כדורית


את המראה הכדורית נציג בעזרת תמונת חתך העוברת באמצעה. נסמן נקודות מיוחדות לגבי המראה הכדורית. נקודת המרכז של המראה הכדורית היא נקודת מרכז צורת הכדור של המראה, נסמן נקודה זו בעזרת האות C. נקודת הקודקוד של המראה היא נקודת האמצע של המראה לפי ההיקף הכדורי, נסמן אותה בעזרת האות O. ציר המראה הוא הקו הישר המחבר שתי נקודות אלו.

נקודות מיוחדות במראה כדורית


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - מראה כדורית : הגדרת מראה כדורית | מוקד המראה הכדורית | יחס ההגדלה במראה הכדורית | אזורי מיקום עצם ביחס למראה הכדורית | מראה כדורית קמורה ]