כוח-הכבידה של כדור-הארץ


לכדור-הארץ יש מסה מספיק גדולה על-מנת ליצור כוח-כבידה המשפיע על גופים אחרים הנמצאים במרחק ממנו.

מסת כדור-הארץ היא בקירוב,

Mearth = 5.97 • 1024 [kg]

כדור-הארץ אינו כדור מושלם, אלא כדור הפחוס בשני הקטבים. רדיוס כדור-הארץ באזור קו-המשווה הוא,

R = 6,378 [km] = 6,378 • 103 [m]

נציב נתונים אלו עבור כדור-הארץ במשוואה של כוח הכבידה העולמי ונקבל שכוח הכבידה של כדור-הארץ באזור קו-המשווה ובגובה פני-הים הוא בקירוב,

F = G Mearth m / R2

F = ~9.79 m [m/s2]

הקבוע שהתקבל, ~9.79, הוא ביחידות של מטר לשנייה בריבוע, [m/s2]. קבוע זה הוא ביחידות של תאוצה והנו מייצג את תאוצת הנפילה החופשית של כל גוף אל עבר מרכז כדור-הארץ, ללא תלות בגודל מסתו. את תאוצת הנפילה החופשית נסמן באות g.

תאוצה הנפילה החופשית, g, היא בקירוב 9.8 מטר לשנייה בריבוע, על פני כדור-הארץ. ערכו של g תלוי במרחק ממרכז הכובד של כדור-הארץ. הערך 9.8 מטר לשנייה מתאים למרחק ממרכז כדור-הארץ הזהה לרדיוס כדור-הארץ, כלומר למרחק בו הגוף נמצא על פני כדור-הארץ.

ערכו של g כתלות במרחק ממרכז כדור-הארץ


ערכו של g משתנה (הולך וקטן) כאשר עולים בגובה ומתרחקים מפני כדור-הארץ. אך לעת עתה נזניח עובדה זו בבואנו לדנו בגופים הנעים מטה ומעלה בקרבת פני כדור-הארץ. על תנועות אנכיות אלו נלמד מייד בפרק הבא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - קינמטיקה : תנועה ומהירות | תנועה במהירות קבועה | פירוק והרכבת ווקטור המהירות | תנועה שוות תאוצה | מהירות יחסית | קבוע הכבידה העולמי | כוח הכבידה של כדור-הארץ | נפילה חופשית | זריקה אנכית | זריקה אופקית | זריקה משופעת | תנועה סיבובית ]