זריקה אופקית


בזריקה אופקית של גוף מעורבים שני כוחות הגורמים לתנועתו. כוח אחד הוא הכוח בו נזרק הגוף, כוח זה מקנה לגוף מהירות התחלתית v0. הכוח השני הוא כוח-הכבידה של כדור-הארץ הגורם לנפילה חופשית של הגוף בתאוצה g. תנועת הגוף באוויר מורכבת משני רכיבי תנועה שהינם בלתי-תלויים אחד בשני.

גרף זריקה אופקית

גרף זריקה אופקית


במקביל להתקדמותו האופקית של הגוף הוא גם ייפול ארצה, ולהיפך. גרף של תנועה זו הוא גרף של (חצי) פרבולה. משך זמן המעוף של הגוף באוויר תלוי אך ורק בתנועתו האנכית כלפי מטה. תנועתו האנכית נובעת במקרה של זריקה אופקית מנפילה חופשית והיא,

h = ½ g t2

t = √(2 h / g)

במשך זמן זה הגוף נע, באופן בלתי-תלוי, במהירות אופקית קבועה v0. לכן, המרחק האופקי x שיעבור הגוף בזריקה אופקית הוא,

x = s = v t

x = v0√(2 h / g)

הגוף יפגע בקרקע בווקטור מהירות המורכב מרכיב אופקי ומרכיב אנכי. עוצמת ווקטור מהירות הפגיעה של הגוף בקרקע הוא,

|v| = √(v02 + g2 t2)

ווקטור מהירות הפגיעה בקרקע

ווקטור מהירות הפגיעה בקרקע


את זווית הפגיעה α נמצא בעזרת טריגונומטריה בסיסית, לפי הנוסחה,

tan α = v0 / g t

α = tan-1 (v0 / g t)

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - קינמטיקה : תנועה ומהירות | תנועה במהירות קבועה | פירוק והרכבת ווקטור המהירות | תנועה שוות תאוצה | מהירות יחסית | קבוע הכבידה העולמי | כוח הכבידה של כדור-הארץ | נפילה חופשית | זריקה אנכית | זריקה אופקית | זריקה משופעת | תנועה סיבובית ]