כוחות, מסה ואנרגית קשר


פחת מסה


במערכת הסגורה של חלקיקי הנוקליאונים הנדרשים להרכבת הגרעין של יסוד טבע מסוים קיימת כמות התחלתית של מסה. הכמות ההתחלתית של המסה מחושבת מחיבור פשוט של מסות כל הנוקליאונים יחד כאשר הם עדיין מופרדים ובטרם יצרו את הגרעין. כאשר נקרב את הנוקליאונים זה לזה כדי ליצור את הגרעין של האטום, אזי ייווצר ביניהם כוח גרעיני חזק המחזיק אותם יחד. מרגע שנוצר הגרעין תידרש הפעלה של כוח נגדי כדי לפרקו, משמע תידרש השקעה של אנרגיה. האנרגיה הנדרשת כדי לפרק את הגרעין שווה לאנרגיה המחזיקה אותו שלם מרגע שהוא נוצר.

כלומר, הכוח הגרעיני שנוצר בעת בניית הגרעין והתווסף לקבוצת הנוקליאונים המרכיבה אותו הוא תוצאה של השקעה של אנרגיה שהושקעה בתהליך הבנייה. האנרגיה שנדרשה לבניית הגרעין לא הגיע מגורם חיצוני, אך גם לא צצה יש מאין. אנרגיה זו באה על חשבון המסה הכוללת של סך הנוקליאונים שבו והוצאתה מסך המסה גורמת לירידה בערך המסה של גרעין האטום. את האנרגיה שהושקעה נוכל למצוא מההפרש שבין המסה של כל סך הנוקליאונים המרכיבים את הגרעין כשהם נפרדים ובין המסה של הגרעין בפועל,

ΔE = (Mnucleons – Mnuclear) c2

ΔE = ΔM c2

ואכן תוצאות מדידה מראות שהמסה של גרעין האטום אינה שווה לסכום המסות של הנוקליאונים המרכיבים אותו ושיש פחת מסוים בערכה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - כוחות, מסה ואנרגיית קשר : כוח גרעיני חזק וכוח גרעיני חלש | פחת מסה | יחידת מסה אטומית | ייצוג מסת האטום ביחידות אנרגיה | אנרגיית הקשר הגרעינית | מודלים של הגרעין | סיכום ]