תהליכים גרעיניים מלאכותיים


סיכום


בחלק זה למדנו כיצד ניתן באופן מלאכותי לגרום לגרעין להתפרק או להתמזג עם גרעין אחר ומהם השימושים האפשריים של תהליכים אלו.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• משוואת האנרגיה המפורסמת של איינשטיין מלמדת אותנו שקיים קשר בין אנרגיה ומסה ושניתן להמיר מסה לאנרגיה,

E = m c2

• ניתן לבקע גרעין של איזוטופ יציב, כדוגמת אורניום-235, על-ידי הפגזתו בניוטרונים עד שאחד מהם נקשר בגרעינו והופך אותו לאיזוטופ לא יציב, כדוגמת אורניום-236

• תגובת שרשרת גרעינית היא כאשר בביקוע של גרעין אטום אחד נפלטים ניוטרונים שלפחות אחד מהם גורם לביקוע של גרעין אטום אחר

• כדי שתגובת שרשרת גרעינית תושג נדרש שישתחררו מספר ניוטרונים בעלי אנרגיה קינטית גבוהה, שההסתברות לבליעת ניוטרון בגרעין אחר תהיה גבוהה ושהביקוע יתרחש באופן מיידי בהסתברות גבוהה

• את תגובת השרשרת הגרעינית ניתן לנצל לבניית פצצת אטום ולבניית כור גרעיני לייצור חשמל

• מיזוג גרעיני הוא תהליך בו שני גרעינים מתמזגים בכוח לגרעין אחד

• בתהליך המיזוג הגרעיני המסה העודפת, שאינה דרושה לבניית הגרעין החדש, מומרת לאנרגיה הנפלטת החוצה

• תופעת המיזוג מתרחשת בכוכבים בתהליך הנקרא תהליך תרמו-גרעיני והיא זו שמעניקה להם את פליטת האנרגיה בצורה של קרינה של חום ושל אור

בחלק הבא נעמיק עוד יותר במבנה הגרעין של האטום ונלמד, בין היתר, מאלו חלקיקי יסוד מורכבים הפרוטון והניוטרון עצמם שבגרעין.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - תהליכים גרעיניים מלאכותיים : ביקוע גרעין האטום | תגובת שרשרת גרעינית | פצצת אטום וכור גרעיני | מיזוג גרעיני | תהליך תרמו-גרעיני בכוכב | סיכום ]