חלקיקים אלמנטאריים
והמודל הסטנדרטי


לפטונים


במקביל לקבוצת החלקיקים הקווארקים התגלתה קבוצה נוספת של שישה חלקיקים הנקראים לפטונים. חלקיק לפטון אחד כבר היה ידוע והוא האלקטרון בעצמו. בנוסף לאלקטרון התגלו המואון והטאו. המואון והטאו הם חלקיקים דמויי אלקטרון ונבדלים ממנו רק במסתם. לכל אחד משלושת החלקיקים האלה קיים חלקיק נוטרינו מקביל. כלומר שלושת הלפטונים הנוספים הם: אלקטרון-נוטרינו, מואון-נוטרינו וטאו-נוטרינו.

תכונות הלפטונים הם:
1. כולם בעלי ספין חצי (בכך משתייכים הם לקבוצה הגדולה הנקראת פרמיונים)
2. ניתנו להם השמות הבאים
    a. אלקטרון (electron)
    b. אלקטרון נוטרינו (electron neutrino)
    c. מואון (muon)
    d. מואון נוטרינו (muon neutrino)
    e. טאו (tau)
    f. טאו נוטרינו (tau neutrino)
3. הם מושפעים מהכוח הגרעיני החלש
4. לשלושת הלפטונים דמויי האלקטרון מטען חשמלי של -e ולשלושת הלפטונים הניוטרינו מטען חשמלי אפס

לפטונים

גם הלפטונים כמו הקווארקים נחלקים לשלושה דורות. האלקטרון שייך לדור הראשון יחד עם חלקיק הניוטרינו שלו. גם כאן שולט בטבע הדור הראשון ואת האלקטרון נמצא כמעט תמיד בצורתו זו.

נסכם את מה שלמדנו עד כה, הקווארקים הם אבני-הבניין היוצרים את הפרוטון ואת הניוטרון. האלקטרון הוא חלקיק אבן-בניין בפני עצמו ומשתייך לקבוצת הלפטונים בה נמצאים עוד שני סוגי אלקטרונים כבדים יותר. הקווארקים והלפטונים מהווים יחד קבוצת חלקיקים אחת שבה נמצאים כל החלקיקים המהווים את החומר. קבוצה זו נקראת קבוצת הפרמיונים.

כעת נשאלת השאלה היכן משתלב בכל זה החלקיק שהכרנו מתופעת האור – הפוטון?

תשובה על כך תינתן מייד כשנלמד על קבוצת חלקיקים נוספת, מקבילה לקבוצת הפרמיונים, שהחלקיקים בה נקראים בוזונים.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - חלקיקים אלמנטאריים והמודל הסטנדרטי : קווארקים | לפטונים | פרמיונים ובוזונים | כרומודינאמיות קוונטית | המודל הסטנדרטי | סיכום ]