חלקיקים אלמנטאריים
והמודל הסטנדרטי


סיכום


בחלק זה העמקנו עוד יותר במבנה הגרעין של האטום ולמדנו, בין היתר, מאלו חלקיקי יסוד מורכבים הפרוטון והניוטרון עצמם שבגרעין.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• לפי המודל הסטנדרטי קיימים חלקיקי יסוד אלמנטאריים שניתן לסווגם לשתי קבוצות: הפרמיונים והבוזונים

• בקבוצת הפרמיונים נכללים שלושה זוגות של חלקיקים הנקראים קווארקים שמהם בנויים הניוטרונים והפרוטונים שבגרעין האטום ושלושה זוגות של חלקיקים הנקראים לפטונים שהם הינם האלקטרונים

• כל זוג קווארקים כולל קווארק בעל מטען חיובי של +⅔e וקווארק בעל מטען שלילי של -⅓e

• שלושת זוגות הפרמיונים נבדלים ביניהם במסותיהם, כאשר הזוג הראשון שהוא הקל יותר הוא היציב מביניהם ולכן גם הנפוץ יותר בטבע מבין השלושה

• כל זוג לפטונים כולל לפטון בעל מטען חשמלי שלילי של –e ולפטון ניטראלי

• שלושת זוגות הלפטונים נדלים ביניהם במסותיהם, כאשר הזוג הראשון שהוא הקל יותר הוא היציב מביניהם ולכן גם הנפוץ יותר בטבע מבין השלושה

• בקבוצת הבוזונים נכללים חלקיקי יסוד האחראים להעברת האנרגיה על צורותיה השונות והם הפוטון (אנרגיה אלקטרומגנטית), הגלואון (הכוח הגרעיני החזק), בוזון Z ובוזון W (הכוח הגרעיני החלש), בוזון היגס (המעניק מסה לכל חלקיק) והגרביטון (כוח-הכבידה) שקיומו טרם הוכח

• הכרומודינאמיות הקוונטית מעניקה לחלקיקים תכונה דמיונית של צבע שבעזרתה ניתן לתאר את הקשרים שבין החלקיקים השונים

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - חלקיקים אלמנטאריים והמודל הסטנדרטי : קווארקים | לפטונים | פרמיונים ובוזונים | כרומודינאמיות קוונטית | המודל הסטנדרטי | סיכום ]