מבנה גרעין האטום


מספר אטומי


כפי שראינו קודם, האופי החשמלי של האטום נקבע לפי מספר האלקטרונים הנמצאים בו באותו רגע לעומת מספר הפרוטונים הנמצאים דרך קבע בגרעינו.

את האלקטרונים ניתן לעקור מתוך האטום, אך את הפרוטונים הנמצאים בגרעינו לא ניתן להוציא מתוכו. מספר הפרוטונים שבגרעין האטום הוא קבוע לכל סוג חומר הקיים בטבע. מכאן שמספר הפרוטונים שבגרעין האטום קובעים את מספר האלקטרונים הנדרשים כדי להביאו למצב ניטראלי מבחינה חשמלית. בנוסף, מספר הפרוטונים שבגרעין האטום קובע את תכונותיו הכימיות.

הטבלה המחזורית מציגה את היסודות הקיימים בטבע במדרג עולה לפי מספר הפרוטונים שבהם. היסוד הראשון שבטבלה המחזורית הוא יסוד המימן שהינו בעל פרוטון יחיד בגרעינו. אחרי המימן מופיע בטבלה המחזורית היסוד הליום שלו שני פרוטונים בגרעין האטום. כך מופיעים בטבלה המחזורית שאר היסודות בזה אחר זה.

מספר הפרוטונים שבגרעין האטום קובע, אם כן, את מספר האלקטרונים הנדרשים על-מנת להפכו לניטראלי, את תכונותיו הכימיות ואת מיקומו בטבלה המחזורית.

מספר חשוב זה נקרא מספר אטומי והוא מסומן באות Z.

את המספר האטומי של היסוד מקובל לרשום בפינה התחתונה משמאל לסמל היסוד. למשל, היסוד מימן יופיע עם המספר האטומי שלו כך 1H והיסוד אלומיניום שלו 13 פרוטונים בגרעין האטום יופיע עם המספר האטומי שלו כך 13AL.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - מבנה גרעין האטום : גדלים במבנה האטום | אופיו החשמלי של אטום | מספר אטומי | מספר מסה | איזוטופ | סיכום ]