מבנה גרעין האטום


אופיו החשמלי של אטום


כפי שראינו בפרק הקודם גרעין האטום מורכב מפרוטונים ומניוטרונים המהווים יחד את קבוצת הנוקלאונים. הפרוטונים נבדלים מהניוטרונים בכך שלהם יש מטען חשמלי חיובי +e בעוד הניוטרונים הם חסרי כל מטען חשמלי.

האלקטרונים הסובבים את גרעין האטום הם בעלי מטען חשמלי הזהה בגודלו לזה של הפרוטון אך הפוך לו בסימן, כלומר בעל מטען חשמלי שלילי של –e.

באטום המאוזן מבחינה חשמלית (ניטראלי) שווה מספר האלקטרונים שבו למספר הפרוטונים שבגרעינו.

האלקטרונים נמצאים במרחב הגדול של האטום ונעים בו בתנועה מעגלית. את האלקטרונים ניתן לעקור ממסלולם ולהוציאם מהאטום ואף להעבירם לאטום אחר.

כאשר מספר האלקטרונים שבאטום שונה ממספר הפרוטונים שבגרעינו נקרא האטום בשם יון. תהליך הפיכת אטום ניטראלי מבחינה חשמלית ליון נקרא תהליך יינון.

כאשר מספר האלקטרונים שבאטום קטן ממספר הפרוטונים שבגרעינו נקבל אטום בעל מטען חשמלי חיובי – זהו יון חיובי. היון החיובי נקרא גם קטיון, שכן הוא נמשך לקתודה השלילית. כאשר מספר האלקטרונים שבאטום גדול ממספר הפרוטונים שבגרעינו נקבל אטום בעל מטען חשמלי שלילי – זהו יון שלילי. היון השלילי נקרא גם אניון, שכן הוא נמשך לאנודה החיובית.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - מבנה גרעין האטום : גדלים במבנה האטום | אופיו החשמלי של אטום | מספר אטומי | מספר מסה | איזוטופ | סיכום ]