מבנה גרעין האטום


מספר מסה


הניוטרונים שבגרעין אינם משפיעים על אופיו החשמלי של האטום, אך הם בעלי מסה כמעט זהה למסת הפרוטון ובכך משפיעים מאוד על מסתו. האלקטרונים, לעומת זאת, הם קלי מסה, כך שכמעט כל מסת האטום נקבעת רק לפי סך מספר הפרוטונים והניוטרונים שבגרעינו.

סך מספר הפרוטונים והניוטרונים, כלומר כלל הנוקלאונים, שבגרעין האטום נקרא מספר מסה והוא מסומן באות A.

את מספר המסה של היסוד מקובל לרשום או אחרי שם היסוד עם מקף מחבר או בפינה העליונה משמאל לסמל היסוד. למשל, היסוד מימן יופיע עם מספר המסה שלו, שהיא 2, כך,

מימן-2

או כך,

2H

והיסוד אלומיניום ירשם כך אלומיניום-26 או כך 26AL.

לייצוג של מספר המסה ניתן כמובן להוסיף גם את הייצוג של המספר האטומי של היסוד.

למשל, היסודות מימן ואלומיניום מיוצגים על-ידי המספר האטומי ומספר המסה שלהם באופן הבא בהתאמה: 21H ו- 2613AL.

דוגמה לרישום יסוד של אלומיניום


הערה: המספרים באיור שלעיל מופיעים אחת מעל השני וכך יש לרשמם. ממגבלה טכנית של רישום המלל במחשב הם מופיעים במלל במדורג. לשם נוחות לפעמים נרשום אותם משני צידי השם של היסוד.

נשים לב שבשתי הדוגמאות שנתנו, עבור אטום של יסוד המימן ועבור אטום של יסוד אלומיניום מספר המסה הוא כפול מהמספר האטומי. כלל זה נכון עבור כל היסודות שבטבע.

אם כן, המידע לגבי מספר המסה נראה כמיותר, שכן ניתן להסתפק רק במידע של המספר האטומי. את מספר המסה נוכל לקבל עבור היסודות מהכפלה בשניים של המספר האטומי שלהם. כלל זה נכון אבל רק לגבי האטומים של היסודות בטבע. נשאלת כעת השאלה האם אטומים של חומר יכולים להופיע בצורה אחרת שאינה הצורה של היסודות?

התשובה לכך היא חיובית ואנו נלמד את מבנה האטום של חומרים השונים מצורתם כיסודות מייד בפרק הבא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - מבנה גרעין האטום : גדלים במבנה האטום | אופיו החשמלי של אטום | מספר אטומי | מספר מסה | איזוטופ | סיכום ]