מבנה גרעין האטום


סיכום


בחלק זה למדנו על גדלים שונים במבנה האטום והגרעין ועל מושגים בסיסיים בעולם האטומי והתת-אטומי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• רוב מסת האטום נמצאת בגרעין המורכב מנוקלאונים שהם הפרוטונים והניוטרונים

• מסת האלקטרון היא 1/1800 ממסת הפרוטון או הניוטרון

• רוב חלל האטום ריק, הגרעין תופס חלק מזערי ממנו

• כאשר מספר האלקטרונים שבאטום שונה ממספר הפרוטונים שבו נקבל יון. יון יכול להיות חיובי (כשחסרים אלקטרונים) או שלילי (כשיש עודף אלקטרונים)

• מספר אטומי, המסומן באות Z, הוא מספר הפרוטונים שבגרעין האטום

• מספר מסה, המסומן באות A, הוא מספר הנוקלאונים שבגרעין האטום

• איזוטופ הוא אטום שבגרעינו מספר הניוטרונים שונה ממספר הפרוטונים

בחלק הבא נלמד על הכוחות הפועלים בגרעין, על מסת הגרעין ועל האנרגיה האגורה בו.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - מבנה גרעין האטום : גדלים במבנה האטום | אופיו החשמלי של אטום | מספר אטומי | מספר מסה | איזוטופ | סיכום ]