כיוון הכוח


כוח-הכבידה של כדור-הארץ פועל תמיד אל עבר מרכז כדור-הארץ. אך כוח-הכבידה הוא כמובן לא הכוח היחידי הקיים בעולמנו. כבר בפרקים הראשונים הובאו דוגמאות שונות לתופעת הכוח. כוח יכול להופיע בדמות כוח שרירי היד הפועלים למשיכה או דחיפה, בדמות כוחה של רוח הממלאת מפרשי סירה ועוד.

כוחות בכיוונים שונים

כוחות הפועלים בכיוונים שונים


הכוח תמיד פועל בכיוון מסוים. כוח-הכבידה של כדור-הארץ פועל תמיד לכיוון מרכז כדור-הארץ. הכוח המופעל על כדור בעת הבעיטה בו פועל בכיוון הבעיטה, הכוח שהרוח מפעילה הוא בכיוון נשיבתה וכדומה.

לא ניתן להתייחס לכוח ללא ציון כיוון פעולתו. לערך שיש לו גם עוצמה וגם כיוון קוראים וֶוקְטוֹר, זאת בניגוד לערך בעל עוצמה בלבד הנקרא סְקַלָר.

את כיוון פעולת הכוח על גוף נסמן החל מנקודת האחיזה של מקור הכוח על הגוף. למשל, בדוגמה הבאה מתוארת הפעלת כוח דחיפה על קופסא מלבנית בשלוש נקודות אחיזה שונות: בקצה הימני, באמצע ובקצה השמאלי.

כוח דחיפה הפועל בנקודות אחיזה שונות

כוח דחיפה הפועל בנקודות אחיזה שונות


במקרה הראשון תנועת הקופסא תהיה בעיקר שמאלה. במקרה השני הקופסא תנוע בכיוון ישר. במקרה השלישי הקופסא תנוע בעיקר ימינה. זאת בהנחה שצפיפות מסת-החומר של הקופסא היא אחידה בכל נפחה. ניתן להעתיק את הווקטור המתאר את כיוון פעולת הכוח לאורך הישר המתאר את כיוון פעולתו, זהו קו-הפעולה של הכוח. העתקה זו של קו הפעולה של הכוח אינה פוגעת בתוצאת משמעות פעולת הכוח. כך, למשל, ניתן לתאר את שלוש פעולות הדחיפה גם כשלוש פעולות משיכה.

כוח דחיפה הפועל בנקודות אחיזה מקבילות

כוח משיכה הפועל בנקודות אחיזה מקבילות


נשים לב שכאשר כוח, דחיפה או משיכה, מופעל על גוף בנקודת אחיזה הנמצאת בכיוון מרכזו הרי שהגוף ינוע בקו ישר יחד עם כיוון הפעלת הכוח. על מציאת מרכז הגוף נדון מייד בפרק הבא הדן במרכז הכובד.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - סטטיקה : מבוא לסטטיקה | עוצמת הכוח | מסה ומשקל | כיוון הכוח | מרכז הכובד | פירוק ווקטור הכוח למרכיביו | מישור משופע | ווקטור כוח שקול | תנאים לשיווי משקל ]