מבוא לסטטיקה


ענף הסטטיקה דן בגופים הנמצאים במצב מנוחה. כלומר, בגופים הנמצאים קבועים במקומם - סטטיים. ברור לנו מהעולם הסובב אותנו כי כדי לגרום לגוף לנוע ממקומו נדרש להפעיל עליו כוח כלשהו. למשל, כדי להזיז את השולחן או את הכיסא יש להפעיל את עליהם כוח המתקבל משרירי היד. כדי להניע ולהשיט את סירת המפרש נדרשת פעולת כוח הרוח במפרשיה. כדי לסובב את גלגל טחנת המים נדרש הפעלה של כוח המתקבל מנפילת המים מגובה רב.

אבל מהו בדיוק כוח? וכיצד ניתן למדוד את עוצמתו?

על כך נלמד בפרקים הבאים.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - סטטיקה : מבוא לסטטיקה | עוצמת הכוח | מסה ומשקל | כיוון הכוח | מרכז הכובד | פירוק ווקטור הכוח למרכיביו | מישור משופע | ווקטור כוח שקול | תנאים לשיווי משקל ]