מסה ומשקל


כל גוף הנמצא על פני כדור-הארץ או בקרבתו נמשך מכוח-הכבידה אל עבר מרכז כדור-הארץ. אך גופים שונים נמשכים בעוצמת כוח שונה. כפי שראינו בפרק הקודם, משקולת אחת התלויה בקצהו של דינמומטר מראה שפועל עליה מחצית הכוח הפועל על גוף המורכב משתי משקולות המחוברות יחדיו.

מסה

כוח-הכבידה המופעל על גוף תלוי בכמות החומר של הגוף. כמות החומר של גוף קרויה בשם מסה ומסומנת באות m או M. את כמות המסה מודדים ביחידות של גרם, קילוגרם (ק"ג) וכדומה. צפיפות מסה היא כמות החומר ליחידת נפח אחת. לחומרים מסוגים שונים יש צפיפות מסה שונה. מסיבה זו יתכן ושני גופים יהיו בעלי אותו נפח פיזי אך בעלי צפיפות מסה שונה ולכן גם בעלי כמות מסה שונה. למשל, מטיל ברזל מכיל יותר מסה מאשר קורת עץ בעלת אותם מימדי אורך, רוחב וגובה. משטח קלקר יהיה בעל מסה קטנה יותר מאשר משטח עץ בעל אותם מימדי גודל.

משקל

משקל של גוף (או מידת הכובד של גוף) נובע מכוח-הכבידה המופעל על הגוף. אם הגוף משייט באופן חופשי בחלל הרי שהוא חסר כל משקל, ללא תלות בכמות המסה שלו. כאשר גוף נמצא על-פני כדור-הארץ מופעל עליו כוח-הכבידה של כדור-הארץ. מידת הכוח המופעל תלויה בכמות המסה של הגוף. ככל שהגוף מכיל יותר מסה כך גדל כוח-הכבידה המופעל עליו באותה מידה.

את המשקל מודדים ביחידות של גרם-כוח (ג"כ), קילוגרם-כוח (קג"כ) וכדומה.

הערה: נשים לב שטעות נפוצה ומושרשת היא להתייחס למשקל ביחידות של מסה, כמו גרם וק"ג, במקום ביחידות של גרם-כוח וקג"כ!

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - סטטיקה : מבוא לסטטיקה | עוצמת הכוח | מסה ומשקל | כיוון הכוח | מרכז הכובד | פירוק ווקטור הכוח למרכיביו | מישור משופע | ווקטור כוח שקול | תנאים לשיווי משקל ]