מרכז הכובד


מרכז כובד של גוף היא נקודה במרחב אליה ניתן לשקלל את כל מסת הגוף. כל חלק בתוך הגוף משוקלל לתוך נקודת מרכז-הכובד בהתאם לחלק היחסי של המסה שבו ובהתאם למרחקו היחסי מנקודת מרכז הכובד.
בגופים סימטריים, כמו כדור, קובייה וכדומה שהינם גם בעלי צפיפות מסה אחידה קל למצוא את נקודת מרכז הכובד והיא מתלכדת עם נקודת מרכז הנפח של הגוף.

מרכז כובד של גופים סימטריים

מרכז כובד של גופים סימטריים


בגופים אחרים בעלי צפיפות מסה אחידה יש לחשב את מרכז הכובד בהתאם לצורת נפחם.

מרכז כובד של גופים אסימטריים

מרכז כובד של גופים א-סימטריים


מרכז הכובד אינו חייב להיות נקודה בתוך הגוף עצמו. למשל, מרכז הכובד של כדור חלול נמצא עדיין בנקודת המרכז של הכדור, על אף שאין ממוקמת בה כל מסה. דוגמה נוספת היא מרכז הכובד של קערה הנמצא בחלל שהיא מקיפה.

מרכז כובד חיצוני

מרכז כובד שאינה בתוך מסת הגוף


מעתה והלאה נעסוק רק בכוחות הפועלים בכיוון מרכז הכובד שלהם, אלא אם נציין במפורש אחרת. במקרים אלו נוכל פשוט לסמן את כיוון פעולת הכוח מנקודת מרכז הכובד והלאה.

כוחות הפועלים בכיוון מרכז הכובד

כוחות הפועלים בכיוון מרכז הכובד


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - סטטיקה : מבוא לסטטיקה | עוצמת הכוח | מסה ומשקל | כיוון הכוח | מרכז הכובד | פירוק ווקטור הכוח למרכיביו | מישור משופע | ווקטור כוח שקול | תנאים לשיווי משקל ]