גלים ותכונותיהם


גל רוחב וגל אורך

בפרק הקודם למדנו כי גל הוא הפרעה המתקדמת בתווך מסוים מבלי לגרום לתווך עצמו לנוע. אך גם להפרעה עצמה יש כיוון תנועה. ניתן להבחין בין שני סוגי גלים בהתאם לכיוון ההפרעה של הגל.

גל שההפרעה בו נעה בניצב לכיוון התקדמות הגל נקרא "גל רוחב". דוגמה לגל רוחב הוא הגל הנוצר ומתפשט בבריכת המים. טיפות המים יורדות ועולות במקומן כאשר הגל עובר דרכן – זוהי תנועה האנכית לתנועת התקדמות הגל על פני המים, לכן זהו גל רוחב.

לעומת זאת, גל שההפרעה בו נעה יחד עם כיוון התקדמות הגל נקרא "גל אורך". דוגמה לגל אורך הוא גל קול הנוצר ומתפשט באוויר. מולקולות האוויר נדחסות ואחר מתפשטות חזרה בכיוון התנועה של הגל כאשר הגל עובר דרכן – זוהי תנועה המתלכדת עם תנועת התקדמות גל הקול, לכן זהו גל אורך.

דוגמה נוספת לגל רוחב היא גל הנוצר בחבל. אם נטלטל קצהו של חבל מעלה-מטה, אז תנוע אותה הפרעת טלטול הלאה בתוך החבל. ההפרעה בחבל היא אנכית לכיוון התפשטות גל ההפרעה, לכן התקבל כאן גל רוחב.

ודוגמה נוספת לגל אורך היא גל הנוצר בתוך סליל קפיצי ארוך. אם נכווץ חלק קטן בקצהו של קפיץ ואחר נרפה את אחיזתנו, אז תנוע אותה הפרעת כיווץ הלאה בתוך הקפיץ. הכיווץ הוא בכיוון התפשטות גל ההפרעה, לכן התקבל כאן גל אורך.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - גלים ותכנותיהם : מהו גל | גל רוחב וגל אורך | גל חד-מימדי | גל מחזורי הרמוני | גל מים דו-מימדי - החזרה ושבירה | גל מים דו-מימדי - עקיפה ועקרון הויגנס | גל מים דו-מימדי - התאבכות | גל מים דו-מימדי - ניתוח מתמטי | סיכום ]