נגישות
headline
[an error occurred while processing this directive] 
חשמל

תופעת החשמל


בין שני סוגי חלקיקי האטום הבסיסיים ביותר, הפרוטון והאלקטרון, פועל כוח מיוחד. כוח זה זכה לשם כוח חשמלי והוא עומד בבסיסה של התופעה החשמלית המופלאה הכה משפיעה על חיינו.
[ מבוא | המטען החשמלי | מבנה האטום | הכוח החשמלי וחוק קולון | השראה אלקטרוסטאטית | טעינת גוף במטען חשמלי סטאטי | אלקטרוסקופ | סיכום ]

השדה החשמלי


הכוח החשמלי שיכול להפעיל מטען חשמלי הולך ופוחת ככל שמתרחקים ממנו. בעזרת הגדרת השדה החשמלי נוכל לשרטט מפה המתארת את השפעתו במרחב.
[ קיומו של השדה החשמלי | עוצמתו של השדה החשמלי | קווי השדה החשמלי | חיבור שדות חשמליים | שטף חשמלי | חוק גאוס | שימושי חוק גאוס | סיכום ]

פוטנציאל חשמלי ומתח חשמלי


הכוח החשמלי יכול לבצע עבודה של הזזת מטענים חשמליים ממקומם. מתוך העבודה החשמלית המתבצעת נוכל להגדיר מושגי אנרגיה ואנרגיה פוטנציאלית חשמליים.
[ אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פוטנציאל חשמלי | מתח חשמלי | משטחים שווי פוטנציאל | הקשר שבין השדה החשמלי לפוטנציאל החשמלי | מתח חשמלי בתוך שדה החשמלי אחיד | הפוטנציאל החשמלי שיוצרים גופים שונים | סיכום ]

קבל חשמלי


כמות המטען החשמלי שניתן להעביר לגוף מוליך ולאחסן בו תלויה לא רק בפוטנציאל החשמלי שבינו ובין המקור, אלא גם במבנהו הפיזי, בסוג החומר ואף בקיום גוף נוסף בקרבתו. מאפיינים אלו מגדירים את הקבל החשמלי.
[ קיבול גוף מוליך חשמלי | חיבור גופים מוליכים בעלי קיבול שונה | הגדלת יכולת הקיבול של גוף מוליך | קבל חשמלי | חומרים דיאלקטריים | האנרגיה האגורה בקבל חשמלי | חיבור קבלים חשמליים | סיכום ]

המעגל החשמלי


הפרש פוטנציאל חשמלי (מתח חשמלי) מאפשר הזרמה קבועה של מטען חשמלי בתיל מוליך. זהו הזרם החשמלי הזורם במעגל חשמלי המאפשר לנו לנצל את האנרגיה החשמלית לתועלתנו.
[ מבוא | מעגל חשמלי בסיסי | הזרם החשמלי | חוק אוהם | ההתנגדות החשמלית | נגד חשמלי | נגד משתנה | חיבור נגדים | סיכום ]

ניתוח המעגל החשמלי ופתרונו


בעזרת בניית מכשירי מדידה נוכל למדוד את ערכי הזרם החשמלי ומפלי המתח החשמלי במעגל החשמלי. פיתוח חוקים ושיטות פיתרון מאפשר לנו להגיע לתוצאות מספריות גם בדרך חישובית.
[ מכשירי מדידה | מקור מתח חשמלי מעשי | חיבור מקורות מתח | הספק חשמלי | חוקי קירכהוף | שיטת זרמי החוגים | מקור זרם חשמלי | משפט תבנין | התמרת כוכב משולש | טעינה ופריקה של קבל | סיכום ]