נגישות
headline
[an error occurred while processing this directive] 
אופטיקה גיאומטרית

אור


האור המאפשר לנו את חוש הראייה הינו תחום צר של תדרי גל נושאי אנרגיה. גלים אלו נעים תמיד בקו ישר ובמהירות קבועה היא מהירות האור.
[ מהות האור | ספקטרום | תנועת האור בקו ישר | מהירות האור | עוצמת הארה ]

מראה מישורית


בעולם שבו הכול (כמעט) נמצא בתנועה מתמדת חובה להכיר את מושגי התנועה והמהירות. גם המהירות כמו הכוח היא גודל ווקטורי בעל עוצמה וכיוון. שינוי במהירות ייגרם בהפעלת כוח. כוח-הכבידה של כדור-הארץ גורם לנפילה חופשית בתאוצה קבועה.
[ הגדרת מראה מישורית | שימושי מראה מישורית ]

מראה כדורית


בעזרת מושג הכוח הפיזי ניתן להגדיר מושגים פיזיקליים חדשים כגון: עבודה, הספק ואנרגיה. הבנה של הקשרים ביניהם נותנת לנו תמונה ברורה יותר של העולם הפיזי שסביבנו ונותנת לנו את האפשרות לנצל את כוחות הטבע לתועלתנו.
[ הגדרת מראה כדורית | מוקד המראה הכדורית | יחס ההגדלה במראה הכדורית | אזורי מיקום עצם ביחס למראה הכדורית | מראה כדורית קמורה ]

שבירת האור


בעזרת מושג הכוח הפיזי ניתן להגדיר מושגים פיזיקליים חדשים כגון: עבודה, הספק ואנרגיה. הבנה של הקשרים ביניהם נותנת לנו תמונה ברורה יותר של העולם הפיזי שסביבנו ונותנת לנו את האפשרות לנצל את כוחות הטבע לתועלתנו.
[ מבוא לשבירת האור | חוקי סנל | מנת השבירה | מנת השבירה ומהירות האור | זווית הגבול והחזרה גמורה | שבירת אור דרך לוח | שבירת אור דרך מנסרה ]

עדשות


בעזרת מושג הכוח הפיזי ניתן להגדיר מושגים פיזיקליים חדשים כגון: עבודה, הספק ואנרגיה. הבנה של הקשרים ביניהם נותנת לנו תמונה ברורה יותר של העולם הפיזי שסביבנו ונותנת לנו את האפשרות לנצל את כוחות הטבע לתועלתנו.
[ סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]

אביזרי ראייה


בעזרת מושג הכוח הפיזי ניתן להגדיר מושגים פיזיקליים חדשים כגון: עבודה, הספק ואנרגיה. הבנה של הקשרים ביניהם נותנת לנו תמונה ברורה יותר של העולם הפיזי שסביבנו ונותנת לנו את האפשרות לנצל את כוחות הטבע לתועלתנו.
[ משקפיי ראיה | זכוכית מגדלת | מיקרוסקופ | טלסקופ ]