מסעות

גילוי ארצות




מסעות מרקו פולו
גילוי יבשת אמריקה
מסעות וַאסְקוֹ דַה-גַמָה
גילוי מיצרי מגלן
מסעות סר מרטין פורבישר
הרפתקאות סר פרנסיס דרייק
גילוי ים ברנץ
מסעות הנרי האדסון
גילוי ים טסמניה
גילוי מיצרי ברינג
מסעות קפטן ג'יימס קוק
כיבוש הקוטב צפוני
כיבוש הקוטב דרומי
העפלה לפסגת האוורסט
הנחיתה על הירח